Rudolf Rondzik je evidovaný(á) ako tzv. biely kôň

Adresa bydliska alebo pôsobenia: Lomonosovova 20, Košice - m.č. Juh, Štát: sk

Poradové číslo v listine bielych koní: 954

Subjekt z listiny bielych koní v zostave, ktorú zostavila Finančná správa k 31.3.2012. Informácie z Finančnej správy sa na verejnosť dostali v mesiaci November / December 2013.

Hľadaj viac informácií o: Rudolf Rondzik na Googli

Späť na hľadanie bielych koní

Databáza, ktorá unikla z FS sa na naše stránky dostala aj s finančnou podporou občanov. Podporte GINN.

Firmy, kde pôsobí biely kôň

CATANIA s. r. o. - firma bieleho koňa

pozn. Údaj pochádza z databázy Finančnej správy SR

Pomôcky pre ďalšie hľadanie:

Postavenie bieleho konania v spoločnosti:

 • spoločník, Od: 2010-09-28,
 • štatutár, Od: 2010-09-28,
 • Identifikacné císlo (ICO): 45701041
 • Danové identifikacné císlo (DIC DPH): SK2023104611
 • Danové identifikacné císlo(DIC): 2023104611
 • Štátna príslušnosť: sk
 • Daňový úrad: Bratislava II
 • G.R.H. s.r.o. - firma bieleho koňa

  pozn. Údaj pochádza z databázy Finančnej správy SR

  Pomôcky pre ďalšie hľadanie:

  Postavenie bieleho konania v spoločnosti:

  • spoločník, Od: 2006-03-09,Do: 2007-07-04
  • štatutár, Od: 2006-03-09,Do: 2007-05-08
 • Identifikacné císlo (ICO): 36604534
 • Danové identifikacné císlo (DIC DPH): SK2022143728
 • Danové identifikacné císlo(DIC): 2022143728
 • Štátna príslušnosť: sk
 • Daňový úrad: Košice I
 • GRANDE GROUP, s.r.o. - firma bieleho koňa

  pozn. Údaj pochádza z databázy Finančnej správy SR

  Pomôcky pre ďalšie hľadanie:

  Postavenie bieleho konania v spoločnosti:

  • spoločník, Od: 2007-06-20,Do: 2009-05-15
  • štatutár, Od: 2007-06-20,Do: 2009-05-15
 • Identifikacné císlo (ICO): 36793507
 • Danové identifikacné císlo (DIC DPH): SK2022411666
 • Danové identifikacné císlo(DIC): 2022411666
 • Štátna príslušnosť: sk
 • Daňový úrad: Košice I
 • JESU s.r.o. - firma bieleho koňa

  pozn. Údaj pochádza z databázy Finančnej správy SR

  Pomôcky pre ďalšie hľadanie:

  Postavenie bieleho konania v spoločnosti:

  • spoločník, Od: 2010-10-05,
  • štatutár, Od: 2010-10-05,
 • Identifikacné císlo (ICO): 44945141
 • Danové identifikacné císlo (DIC DPH): SK2022880299
 • Danové identifikacné císlo(DIC): 2022880299
 • Štátna príslušnosť: sk
 • Daňový úrad: Košice I
 • Licata, s. r. o. - firma bieleho koňa

  pozn. Údaj pochádza z databázy Finančnej správy SR

  Pomôcky pre ďalšie hľadanie:

  Postavenie bieleho konania v spoločnosti:

  • spoločník, Od: 2011-04-13,
  • štatutár, Od: 2011-04-14,
 • Identifikacné císlo (ICO): 46091319
 • Danové identifikacné císlo (DIC DPH): SK2023230209
 • Danové identifikacné císlo(DIC): 2023230209
 • Štátna príslušnosť: sk
 • Daňový úrad: Košice I
 • LURES s.r.o. - firma bieleho koňa

  pozn. Údaj pochádza z databázy Finančnej správy SR

  Pomôcky pre ďalšie hľadanie:

  Postavenie bieleho konania v spoločnosti:

  • spoločník, Od: 2006-05-06,Do: 2009-10-19
  • štatutár, Od: 2006-05-06,Do: 2009-10-19
 • Identifikacné císlo (ICO): 36606898
 • Danové identifikacné císlo (DIC DPH): SK2022186375
 • Danové identifikacné císlo(DIC): 2022186375
 • Štátna príslušnosť: sk
 • Daňový úrad: Košice I
 • RUDIGAST, s.r.o. - firma bieleho koňa

  pozn. Údaj pochádza z databázy Finančnej správy SR

  Pomôcky pre ďalšie hľadanie:

  Postavenie bieleho konania v spoločnosti:

  • spoločník, Od: 2009-07-09,
  • štatutár, Od: 2009-07-09,
 • Identifikacné císlo (ICO): 44861770
 • Danové identifikacné císlo (DIC DPH): SK2022849840
 • Danové identifikacné císlo(DIC): 2022849840
 • Štátna príslušnosť: sk
 • Daňový úrad: Košice I
 • RUDIMPEX, s.r.o. - firma bieleho koňa

  pozn. Údaj pochádza z databázy Finančnej správy SR

  Pomôcky pre ďalšie hľadanie:

  Postavenie bieleho konania v spoločnosti:

  • spoločník, Od: 2010-04-14,
  • štatutár, Od: 2010-04-14,
 • Identifikacné císlo (ICO): 44643811
 • Danové identifikacné císlo (DIC DPH): SK2022771817
 • Danové identifikacné císlo(DIC): 2022771817
 • Štátna príslušnosť: sk
 • Daňový úrad: Košice I
 • VinDesign s.r.o. - firma bieleho koňa

  pozn. Údaj pochádza z databázy Finančnej správy SR

  Pomôcky pre ďalšie hľadanie:

  Postavenie bieleho konania v spoločnosti:

  • spoločník, Od: 2011-03-08,
  • štatutár, Od: 2011-03-08,
 • Identifikacné císlo (ICO): 31722342
 • Danové identifikacné císlo (DIC DPH): SK2020501252
 • Danové identifikacné císlo(DIC): 2020501252
 • Štátna príslušnosť: sk
 • Daňový úrad: Rožňava
 • Upozornenie: Toto je výpis z interného dokumentu, ktorý je označený ako "Daňové subjekty, v ktorých sú evidované biele kone". Dokument vypracovala a vedie Finančná správa SR a unikol v sérií množstva elektronických dokumentov a extrémne citlivých osobných údajov daňových subjektov v Decembri 2013! Databáza má 1227 mien bielych koňov a 3389 firiem v ktorých pôsobia. Existuje dôvodné podozrenie, že tento interný dokument viedla Finančná správa bez zákonného opodstatnenia a s týmito informáciami sa živo obchoduje na čiernom trhu. Doteraz nikto nevysvetlil, kto rozhoduje o zápise a výmaze z tejto tabuľky a aké kritéria sú, aby bol niekto označený za bieleho koňa. Podľa predbežných informácií sa s týmito informáciami dostávajú do styku: Daniel Čech - generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej FS SR, Branislav Kušík - priateľ Jána Počiatka a tvorca tzv. daňovej kobry a Ondrej Jendroľ - riaditeľ boja proti podvodom FS SR. Pre akékoľvek informácie sa obráťe na vedenie Finančnej správy SR.. Ak sa tento záznam týka Vašej osoby a myslíte si, že Finančná správa Vás eviduje ako bieleho koňa v rozpore so zákonom - vyhľadajte právnu pomoc a kontaktujte GINN. Vaše stanovisko alebo vyhlásenie k tomuto zoznamu s radosťou zverejníme a poskytneme aj ďalšie informácie.

  Ďalšie možnosti: >Hľadaj biele kone<

  Uniknuté štátne dokumenty, biele kone

  Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

  └─ aby si pridal komentár.

  Názory a komentáre

  Show Facebook comments