Hľadaj štátnych zamestnancov a blízkych osôb v styku so štátom

Vyhľadávanie osôb a zamestnancov v štátnej a verejnej správe a osôb, ktoré pracujú pre firmy, ktoré obchodujú so štátom, alebo v ktorých má štát podiel. Naša databáza obsahuje údaje o viac ako 100 tisíc osobách. Napíšte meno, úrad alebo názov spoločnosti, kde hľadaná osoba pracuje a stlačte [ENTER] alebo «Hľadaj».

Napr. «Erika Bratislava» - pre nájdenie akejkoľvek Eriky pracujúcej v Bratislave

  • Daňový úrad Fiľakovo - zamestnanec v daňovej správe
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - minister
  • Daňový úrad Topoľčany - zamestnanec v daňovej správe
  • Daňový úrad Veľký Meder - zamestnanec v daňovej správe
  • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - hlavný referent
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - hlavný štátny radca
  • Daňový úrad Bratislava I - zamestnanec v daňovej správe
  • Daňové riaditeľstvo SR pracovisko Košice - zamestnanec v daňovej správe
  • Daňový úrad Senec - zamestnanec v daňovej správe
  • Daňový úrad Michalovce - zamestnanec v daňovej správe

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments