Iveta Radičová

Iveta Radičová je evidovaný(á) ako súčasný alebo bývalý zamestnanec v štátnej správe. Toto je verejný profil zamestnanca a názory občanov na jeho prácu. (id: 11741)

Celkové hodnotenie: 2 ★★☆☆☆ [v procese hodnotenia]

Korupcia: 2 €€€€€  (koeficient rizika korupcie) [v procese hodnotenia]

 Podaj anonym na: Iveta Radičová !


Zamestnávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Pracovné zaradenie: predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Zaradenie do funkcie od: 2010-08-07

Mesačný príjem: ??? EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky - website

Úrad vlády Slovenskej republiky - website

email: urad@vlada.gov.sk

email: info@vlada.gov.sk


Zamestnanie / kariéria:


Politické zameranie / činnosť:

Príslušnosť k politickej strane:

Člen Komunistickej strany (KSČ) do roku 1989: áno/nie - preverujeme

Blízke obchodné spoločnosti:

Vzdelanie

Názov školy:

Blízke osoby

Meno a priezvisko:

Blízke firmy

Meno a priezvisko:

Rodinný stav:

Počet detí:

Majetok a majetkové pomery:

Majetkové pomery sú v procese zistovania a overovania ziskanych informacii

Majetok deklarovaný / priznaný:

Podozrivý majetok:


Nájdi viac o Iveta Radičová na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Sysoon | Wikipedia

Data collected by Akropola s.r.o.