PhDr. Juraj Miškov

PhDr. Juraj Miškov je evidovaný(á) ako súčasný alebo bývalý zamestnanec v štátnej správe. Toto je verejný profil zamestnanca a názory občanov na jeho prácu. (id: 11742)

Celkové hodnotenie: 2 ★★☆☆☆ [v procese hodnotenia]

Korupcia: 2 €€€€€  (koeficient rizika korupcie) [v procese hodnotenia]

 Podaj anonym na: PhDr. Juraj Miškov !


Zamestnávateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Kancelária: Minister

Pracovné zaradenie: minister

Mesačný príjem: ??? EUR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - website

email: info@economy.gov.sk

email: juraj.miskov@mhsr.sk


Zamestnanie / kariéria:


Politické zameranie / činnosť:

Príslušnosť k politickej strane:

Člen Komunistickej strany (KSČ) do roku 1989: áno/nie - preverujeme

Blízke obchodné spoločnosti:

Vzdelanie

Názov školy:

Blízke osoby

Meno a priezvisko:

Blízke firmy

Meno a priezvisko:

Rodinný stav:

Počet detí:

Majetok a majetkové pomery:

Majetkové pomery sú v procese zistovania a overovania ziskanych informacii

Majetok deklarovaný / priznaný:

Podozrivý majetok:


Nájdi viac o Juraj Miškov na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Sysoon | Wikipedia

Údaje spracovala spoločnosť Akropola s.r.o.

sk