Ing. Silvia Némethová

Ing. Silvia Némethová je evidovaný(á) ako súčasný alebo bývalý zamestnanec v štátnej správe. Toto je verejný profil zamestnanca a názory občanov na jeho prácu. (id: 11809)

Celkové hodnotenie: 3 ★★★☆☆ [v procese hodnotenia]

Korupcia: 4 €€€€  (koeficient rizika korupcie) [v procese hodnotenia]

 Podaj anonym na: Ing. Silvia Némethová !


Zamestnávateľ: Železnice Slovenskej republiky

Pracovné zaradenie: námestník generálneho riaditela pre ekonomiku

Mesačný príjem: ??? EUR

Železnice Slovenskej republiky - website

Železnice Slovenskej republiky - website

email: info@slovakrail.sk

email: ngre@zsr.sk


Zamestnanie / kariéria:


Politické zameranie / činnosť:

Príslušnosť k politickej strane:

Člen Komunistickej strany (KSČ) do roku 1989: áno/nie - preverujeme

Blízke obchodné spoločnosti:

Vzdelanie

Názov školy:

Blízke osoby

Meno a priezvisko:

Blízke firmy

Meno a priezvisko:

Rodinný stav:

Počet detí:

Majetok a majetkové pomery:

Majetkové pomery sú v procese zistovania a overovania ziskanych informacii

Majetok deklarovaný / priznaný:

Podozrivý majetok:


Nájdi viac o Silvia Némethová na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Sysoon | Wikipedia

Údaje spracovala spoločnosť Akropola s.r.o.

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments