Ing. Zdenka Marčeková

Ing. Zdenka Marčeková je evidovaný(á) ako súčasný alebo bývalý zamestnanec v štátnej správe. Toto je verejný profil zamestnanca a názory občanov na jeho prácu. (id: 11148)

Celkové hodnotenie: 2 ★★☆☆☆ [v procese hodnotenia]

Korupcia: 2 €€€€€  (koeficient rizika korupcie) [v procese hodnotenia]

 Podaj anonym na: Ing. Zdenka Marčeková !


Zamestnávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Kancelária: Vedúci služobného úradu

Pracovné zaradenie: politická funkcia

Zaradenie do funkcie od: 2010-07-10

Mesačný príjem: ??? EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - website

email: tlacove@land.gov.sk

email: zdenka.marcekova@land.gov.sk


Zamestnanie / kariéria:


Politické zameranie / činnosť:

Príslušnosť k politickej strane:

Člen Komunistickej strany (KSČ) do roku 1989: áno/nie - preverujeme

Blízke obchodné spoločnosti:

Vzdelanie

Názov školy:

Blízke osoby

Meno a priezvisko:

Blízke firmy

Meno a priezvisko:

Rodinný stav:

Počet detí:

Majetok a majetkové pomery:

Majetkové pomery sú v procese zistovania a overovania ziskanych informacii

Majetok deklarovaný / priznaný:

Podozrivý majetok:


Nájdi viac o Zdenka Marčeková na: Google | Yahoo | Bing | Facebook | Sysoon | Wikipedia

Údaje spracovala spoločnosť Akropola s.r.o.