Kauza uniknuté “Biele kone” z Finančnej správy má medzinárodný rozmer: NS SR ju posunul na Súdny dvor

Prezident Finančnej správy F. Imrecze potichu, v kľude a bez kompetencií prežíva obrovský škandál svojho úradu

Dátum: 20.2.2016, o 21:00h, Autor: Lenka Dale

Nevedia si rady! Sudcovia Najvyššieho súdu SR, ktorí nezvládli zákonné rozhodovanie kauzy vedenia a úniku databázy Finančnej správy Biele kone, musia konať. Najprv rýchlosťou blesku zamietli 4 žaloby ľudí zo Zoznamu Biele kone, ktorí žiadali vysvetlenie prečo sú v evidencii ako nastrčené osoby vo firmách, teda Biele kone, nech to Finančná správa vysvetlí a žiadali aj odstránenie svojho mena zo Zoznamu, ktorý zverejnil GINN. Najvyšší súd žaloby doslova zamietol pod koberec bez hlbšieho skúmania. Ústavný súd im veci vrátil, lebo podľa jeho odôvodnenia porušili základné právo na súdnu ochranu. Týka sa to všetkých cca 1200 ľudí na Zozname. Teraz musia sudcovia rozhodovať zas. Tí istí - tak je nastavená justícia. Jeden z nich: Miroslav Gavalec to už vyriešil. Posunul prípad jednej žaloby - Petra Puškára - na Súdny dvor EU. Žiada Súdny dvor o výklad zákonov. Viac ako dva roky po úniku. Pojednávanie na NS SR je tak prerušené kým Súdny dvor nezaujme stanovisko k prejudicionálnej otázke NS SR.

Mená sudcov, ktorí žaloby pôvodne zamietli: Miroslav Gavalec, Peter Paluda, Zuzana Ďurišová, Igor Belko, Jana Henčeková a Elena Berthotyová.

Biele kone, Európsky súdny dvor, Luxemburg, Peter Puškár, Miroslav Gavalec

Listujeme v internej dokumentácii Finančnej správy, vidíme čo vidieť nemáme….

Absurdne - tak to vyzeralo keď sme listovali pred dvoma rokmi v internej dokumentácii Finančnej správy, ktorá sa k nám dostala. “Aha - títo mali daňovú kontrolu… Si predstav, že dodávateľ prác ruskej ambasáde neodviedol dane… A komu daniari dajú vysokú zábezpeku, aby sa stal platcom DPH a mohol si uplatňovať nadmerné odpočty? Týmto, pozri…” Databáza, ktorú sme nikdy nemali mať v rukách, lebo nikdy nemala opustiť finančnú správu, opustila štátnu inštitúciu ešte koncom roka 2013. Tak sme overili jej hodnovernosť preverením údajov o kontrolách. Potvrdili sa. Je vám z toho nevoľno? Aj nám. Nikdy sme sa k týmto údajom nemali dostať.

“Ste z daňového úradu? Nie, z GINN,” bola asi najčastejšia otázka odpoveď v každom telefonáte.

Okamžite sme kontaktovali aj Finančnú správu SR, aj Ministerstvo financií, aj Úrad vlády… Nikým to ani nepohlo. Ani prezidentom Finančnej správy Františkom Imreczem, z ktorého úradu dokumenty unikli.

A tak - vidiac - že dokumentácia kopíruje realitu, sme zverejnili Zoznam Bielych koní.

Od nášho zdroja sme sa totiž dozvedeli, že sa s ním aj úspešne obchoduje. Zverejnením sme obchodovanie určite zatrhli. Nemá význam kupovať čo je verejné, pravda…

Okrem toho ale základná otázka znie: ako sa niektoré mená na Zoznam dostali? “Viete, niektorí sú tam oprávnene, niektorí len preto, aby sa im sťažilo podnikanie. Obyčajné zneužívanie Finančnej správy. Tí, čo sú na Zozname môžu byť likvidovaní napríklad výškou zábezpeky, ktorú musia zložiť ak sa chcú stať platcom DPH. A to môžu byť veľmi nepríjemné, až likvidačné sumy: od 1000 do 500 000 eur,” uviedol náš zdroj. A ako sme zistili a zistil to aj týždenník Trend - presne na takéto účely sa Zoznam naozaj používal.

 • 2013 Únik internej dokumentácie Finančnej správy
 • 2014 Po zverejnení Zoznamu Bielych koní na GINN dostáva Úrad na ochranu osobných údajov a Finančná správa SR sťažnosti od podnikateľov, ktorí žiadajú vysvetlenie prečo sú na Zozname, žiadajú FS SR o argumentáciu a aby ich meno odstránili - bezúspešne
 • 2014 Žaloby podnikateľov na Najvyšší súd SR proti Finančnej správe
 • 2015 Prezident FS SR F.Imrecze pre súd vyhlasuje, že nemá o databáze žiadnu vedomosť a nevie o tom, nemá ako zistiť, že by ju FS SR viedla
  • Kriminálny úrad FS potvrdzuje, že Zoznam existuje a pracovali s ním
  • Najvyšší súd SR všetky žaloby cez dva Sentáty NS SR zamieta, maximálne na druhom pojednávaní, nič neskúma
 • 2015 Ústavný súd SR zamieta rozhodnutia NS SR a upozorňuje sudcov NS SR, že porušili základné právo na súdnu ochranu, právo na ochranu osobných údajov a základné ústavné práva ľudí zo Zoznamu
  • Sudca Peter Paluda posiela mail kolegom, v ktorom priznáva svoju nekompetentnosť pri rozhodovaní “Podľa mňa ide jednoznačne o dôsledok preraďovania sudcov mimo ich špecializácie.”
 • 2016 vec sa dostáva na Súdny dvor EÚ, sudca M. Gavalec prerušuje konanie kvôli prejudicionálnej otázke, žiada Súdny dvor o výklad zákonov

Postup F.Imreczeho: je nekompetentný? alebo má vo FS SR možnosti ako sa pripisujú Bielym koňom vo firmách?

Všimli ste si? Za viac ako 2 roky škandálu s pofidérnym Zoznamom, ktorý ešte aj unikol, je prezident FS SR F.Imrecze od ktorého sa očakávala okamžitá reakcia, ticho. S výnimkou jeho postoja pre súd, kde uviedol, že nemá vedomosť o takomto Zozname a nemá ako zistiť či existuje! Ústavný súd na margo toho koncom minulého roka vyhlásil:

“Ak...nie je spôsobilý zistiť, či jeho úrad vedie nejaký zoznam osobných údajov, ani či taký zoznam vytvorili jeho pracovníci, alebo či používajú zoznam osobných údajov vytvorených iným subjektom práva následne prevzatý od tohto orgánu, očividne nejde o zabezpečenie ochrany osobných údajov v kvalite, aká sa základnému právu na ochranu osobných údajov priznáva ústavou.” - uvádza sa v stanovisku Ústavného súdu SR.

Opýtali sme sa vo februári 2016 F.Imreczeho: “Došlo k nejakej zmene a k zabezpečeniu ochrany osobných údajov zo strany FS SR?”

Odpoveď? Nie je.

František Imrecze sa stal Prezidentom FS SR 9.5.2012 s osobným platom 4000 eur. Verejnosť zaujal, keď už druhý deň po nástupe do funkcie začal používať tzv. Zlaté telefónne číslo, ktoré stojí 597 eur. Po zverejnení na GINN číslo prestal používať.

Súdny dvor bude rozhodovať čo už rozhodnuté bolo, prípad sa naťahuje, používanie Zoznamu sudcovia predbežne nezastavili...

S Petrom Puškárom, ktorého žaloba dostala prípad až do Luxemburska sa nám spojiť do uzávierky nepodarilo. Jeho právny zástupca, ktorá zastupuje všetkých podnikateľov zo Zoznamu, Michal Mandzák na margo posunu na Súdny dvor uviedol:

“Osobne som rád, že sa touto veci bude zaoberať Súdny dvor Európskej únie, teda ak vôbec sa bude zaoberať v merite veci… Terajšie úvahy senátu NS SR len dokazujú, že ich predchádzajúce rozhodnutie bolo poznačené svojvôľou a arbitrárnosťou. Aj napriek uvedenému mám za to, že NS SR pochybil, keď neodložil vykonateľnosť zásahu, čo umožňuje orgánom finančnej správy naďalej užívať tento zoznam bielych koní. V tejto časti podám ústavnú sťažnosť.”

Presne tak - sudcovia NS SR, ktorí podľa ÚS SR rozhodli absolútne nekompetentne, nezabezpečili ani len to, aby až do rozhodnutia Finančná správa zoznam nepoužívala.

Podľa experta na ústavné právo Jána Drgonca sa bude na Súdnom dvore rozhodovať o tom, čo už rozhodnuté bolo.

“Ústavný súd rozhodol, že Ústava SR vylučuje postup, aký použil Imreczeho úrad. Teda, že Imrecze porušil Ústavu. Najvyšší súd položil prejudiciálnu otázku do Luxemburgu, aby sa dozvedel, či Imrecze konal v súlade s úniovou smernicou, a preto mohol porušiť Ústavu.”

Prípad databázy Bielych koní je extrémne citlivou kauzou zásahu štátu do základných ľudských práv. Ako vidno, nie zástupcovia štátu, sa nevedia s týmto problémom vysporiadať. Je predsa absurdné, aby sme listovali v interných dokumentáciách aj to, aby bol ktokoľvek vedený v akomkoľvek Zozname, ktorý daný úrad nevie vysvetliť. A tak - jediné riešenie, ktoré v danej chvíli je možné, je práve to, ktoré zvolili 4 ľudia zo Zoznamu: systematický právny tlak.

Ste aj vy na Zozname a chcete podať žalobu? Volajte 0948 287 202 alebo píšte na info@ginn.press

Dátum: 20.2.2016, o 21:00h, Autor: Lenka Dale


Súvisiace články

Video

Páči sa vám článok? Podporte GINN