Martin Daňo - znova prvý odsúdený novinár v novej ére

Trestný čin ohovárania - poškodený advokát Matúš Gemeš, AKMG, Boom and Smart


Dátum: 22.12.2023, o 18:30h, Autor: Martin Novak

Aktualizácia: 7.2.2024 o 15:00h


Novinárovi a zakladateľovi združenia investigatívnych novinárov bol včera 21.12.2023 doručený trestný rozkaz, ktorým ho Okresný súd Banská Bystrica ako novinára uznal vinným zo spáchania trestneho činu ohovárania advokáta Matúša Gemeša a jeho advokátskej kancelárie AKMG. Je to prvé rozhodnutie svojho druhu v tvz. Novej ére vlády Roberta Fica. Rozhodnutie je o to porozuhodnejšie, že dotknutý advokát získaval za éry Roberta Kaliňáka štátne zákazky a novinár vychádzal z oficiálnych dokumentov a spisov, ktoré preverovala NAKA v súvislosti s podorzivými finančnými operáciami a teda nezverejnil žiadne nepravdivé údaje. Celé to vyzerá tak, že trestné konanie bola znova použité za účelom vyvolania tzv. chilling efektu, tzn. pre zmrazenie

 • Skutok: Ohováranie - §373 Trestného Zákona
 • Predmet skutku: tvrdenia, že advokát a spoločníci perú špinavé peniaze
 • Obvinený: Martin Daňo, novinár
 • Poškodený: Matúš Gemeš, elitný advokát, ktorý sa viac ako 20 rokov venuje trestnému právu. Dnes je okrem iného manažujúcim partnerom advokátskej kancelárie BOOM & SMART (v minulsoti AKMG) a už dlhodobo žije v Lichtenštajnskom kniežatstve. Medzi jeho klientov patrili Nora Mojsejová, vdova Kubašiaková (s ktorou mal advokát aj pomer), konkurzný právnik Zoroslav Kollár. Matúš Gemeš bol vo verejnosti známy aj ako Kaliňákov miliónový právnik
 • Uložený trest: peńažný trest 1000 EUR alebo náhradný trest 30 dní odňatia slobody
 • Aktuálny stav: neprávoplatné rozhodnutie

Trestný rozkaz 1T/78/2023

Čo je trestný rozkaz: Trestný rozkaz je zjednodušenou formou odsudzujúceho rozhodnutia v trestnom konaní. Možno ním rozhodnúť o vine, o treste, o náhrade škody a o ochrannom opatrení. Má povahu odsudzujúceho rozsudku. Samosudca môže bez prejednania veci na hlavnom pojednávaní vydať trestný rozkaz, ak je skutkový stav spoľahlivo preukázaný vykonanými dôkazmi. Trestným rozkazom možno uložiť a) trest odňatia slobody do troch rokov, b) trest zákazu činnosti, c) peňažný trest, d) trest prepadnutia veci, e) trest povinnej práce, ak s tým obvinený súhlasí, f) trest domáceho väzenia, g) trest vyhostenia, h) trest zákazu pobytu, i) trest zákazu účasti na verejných podujatiach, j) ochranné opatreni

Tu je celè text trestný rozkazu, obžaloba a výzva súdu: Okresný súd Banská Bystrica, spis.značka: 1T/78/2023 zo 7.12.2023

Odpor proti Trestnému rozkazu

Obžalovaný novinár Martin Daňo podal okamžite odpor proti trestnému rozkazu tu. (celý text)

Prvé pojednávanie / 1. Február 2024

Martin Daňo nemal vykázané doručenie predvolania, na súd sa dostavil ale sa nekonal

29. Január 2024 - Obžalovaný novinár Martin Daňo podal pred prvým pojednávaním a bezprostredne potom ako sa o tom dozvedel - návrh na vylúenie sudcu Philadelphyho. Dôvodom bolo podorzenie zo zaujatosti a vzťahu ku poškodenému Gemešovi a jeho rodine. Dokument: Návrh na vylúčenie sudcu

1. Február 2024 Sudca otvoril hlavné pojednávanie ale následne konštatoval, že nie sú podmienky pre jeho pokračovanie. Priamo na prvom HP sudca rozhodol, že sa nevylučuje z konania a HP odročil na 7.3.20024. Uznesenie o nevylúčení sudcu je tu. - proti nemu ešte pripravíme odvolanie (ak máte nápady - píšte na info@ginn.press)

Video z 1. pojednávania

Aktéri

 • Novinár Martin Daňo
 • Advokát Matúš Gemeš
 • Advokátka Martina Filipová
 • Sudca Peter Philadelphy
 • Prokurátorka Marcela Kováčová
 • Policajt Ján Matušov
 • Robert Kaliňák - vtedy Minister vnútra SR
 • Pracovníci NAKA, KÚFS, Finančnej správy
 • Finančné inštitúcie z LIchtenštejska
 • a ďalší

Kľúčové pojmy

''novinár, novinári, reporters, bratislava, slovakia, slovak, slovaquie, hosporárenie, peniaze, mesto, bratislava, opočúvanie, počúvanie, odposluch, prepis, nahrávka, korupcia, vláda, corruption, case, trestný čin, prokuratúra, obvinenenie, obvinený, odsúdedný, trest, Branislav Kušík, Ján Počiatek, Robert Fico, SMER, SMER-SD, Philadelphy, Gemeš, Lichtenstejsko, Lichtenstein


Editácia článku

Dátum vydania: 22.12.2023, o 18:30h, Autor: Martin Novak

Aktualizácia 1: 7.2.2024 o 15:00h

Páči sa vám článok? Podporte GINN