Daňová kontrola v priamom prenose - 2. diel

Pokračujeme v začatom procese dokumentácie úkonov a postupov v daňovom konaní

Občianske združenie Daňova reforma a spoločenský rozvoj (v skratke DRSR) v spolupráci s 99-denníkom SMER.sk zistilo, že laická ako aj odborná verejnosť je len málo informovaná o postupoch a princípoch v správnom konaní, preto sme sa rozhodli postupne zverejňovať rôzne audio a video záznamy z priebehu správnych konaní, daňových kontrôl, výberových konaní, tendrov, exekučných konaní, pracovných pohovorov, a z rôznych správnych konaní na Slovensku.

Dnes Vám prinášame už druhý živý záznam z priebehu daňového konania, tentoraz z procesu oboznámenia sa s výsledkymi daňovej Daňovej kontroly.

Záznamy sú reálne - nie hrané. Tento materiál nech slúži širokým vrstvám občanov, podnikateĺov, odbornej sfére ale aj samostným zamestnancom Daňového riaditeľstva.

Záznam z priebehu daňovej kontroly

Našim cieľom je výchovne a náučne pôsobiť tak, aby sa odbúrali obavy zo správnych konaní a zlepšil sa prístup občanov k úradom a opačne.

V prvom diele sme Vám ukázali sekvenciu z pokusu náhodne začať daňovú kontrolu daňového subjektu v mieste jeho sídla - zamestnanci správcu dane však utiekli - začatie daňovej kontroly bolo zmarené.

Rovnaké pracovníčky (viď video) chceli s daňovým subjektom dňa 21.6.2011 prerokovať predbežné výsledky daňovej kontroly, ale aj tento úkon bol ich neodbornosťou a hrubým amaterizmom zmarený. Po vytiahnutí kamery zamestnanci správcu dane opäť utiekli, dokonca zavolali políciu, kde som zotrval viac ako tri hodiny - údajne pre overenie mojej identity.. Pritom uvádzam, že pri obmedzení mojej slobody a zadržaní bolo viac ako 10 svedkov (zamestnancov daňového úradu), ktorí mohli moju totožnosť potvrdiť.

Preto vyzývam všetky daňové subjekty, aby sa už nenechali zastrašovať vyjadreniami správcu dane a akékoľvek daňové konanie sfilmovali, prípadne nám adresovali a my ho zverejníme tak, aby aj tento materiál poslúžil na to, aby boli konania transparentné, odstránili sa pochybnosti, znížila korupcia a hlavne, aby o Vašich daňových povinnostiach rozhodovali osoby dostatotočne odborne zdatné a inteligentné - osoby také, ktoré sa nebudú báť, lebo ich konanie nebude vykazovať vady ani porušovať zákon. Nedajte sa zastrašiť vyhrážkami správneho orgánu, že konanie je neverejné, prípadne, že máte uchovávať tajmostvo - stačí, ak sa ho výslovne vzdáte.

Proti postupu zamestnancov správcu dane sme opäť podali sťažnosť.

Ak tak nechcete vykonať sami, objednajte si naše služby a naši pracovníci Vaše konanie zdokumentujú (skryto alebo otvorene). Disponujeme modernou záznamovou technikou a práve budujeme najväčšiu slobodnú redaktorskú investigatívnu sieť na Slovensku.

21.6.2011 - md

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments
Páči sa vám článok? Podporte GINN