Daňové úrady porušujú zákon a odmietajú občanov! Šetria.

Občan môže podať daňové priznanie na akomkoľvek daňovom úrad na Slovenku

V praxi to znamená, že Vaše daňové priznanie môžete podať kdekoľvek - nie len na úrade, v ktorého pôsobnosti máte trvalé bydlisko. Občania však túto možnosť využívajú len zriedkavo a preto sme zisťovali ako je to v skutočnosti.

Ginn.sk telefonicky kontaktoval takmer 90 daňových úradov. Výsledky boli prekvapivé. V mnohých prípadoch daňoví úradníci klamú a zavádzajú aby si prácu uľahčili.

Podľa vyjadrenia JUDr. Radoslava Kačura z advokátskej kancelárie Legal Cartel sro prípad podania daňového priznania v pôsobnosti iného miestne príslušného správcu dane rieši ustanovenie §21 Zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov následovne:


§ 21 Postúpenie
(1) Ak nie je správca dane, ktorému bolo podanie v daňovej veci doručené, príslušný na prerokovanie veci a na rozhodnutie, je povinný podanie bezodkladne postúpiť príslušnému správcovi dane a upovedomiť o tom toho, kto podanie urobil.
(2) Ak bola podaním dodržaná lehota, považuje sa za zachovanú i u správcu dane, ktorému vec bola postúpená.
(3) Ak dôjde správcovi dane podanie, ktorého vybavenie nepatrí do jeho pôsobnosti ani do pôsobnosti iného správcu dane, vráti ho odosielateľovi.

V praxi to znamená, že ak podáte daňové priznanie na inom úrade:

  • Vaše podanie je platné
  • Správca dane ho má povinnosť prijať - nesmie Vás odmietnuť
  • Správca dane odstúpi Vaše priznanie Vášmu miestne príslušnému správcovi dane

Daňoví úradníci sa ale tomuto postupu bránia. Podľa ich vyjadrení je to práca "naviac". Prečo? Lebo s tým majú údajne spojené dodatočné administratívne náklady, nakoľko odstúpenie priznania príslušenému správcovi dane Vám musia oznámiť listom a zároveň ďalším listom toto priznanie odstúpiť Vášmu daňovému úradu. Čas, ktorý by tomuto venovali vraj vedia využiť účelnejšie. Niektorí úradníci dokonca tvrdia, že štát stojí spracovanie individuálneho prípadu až 10 EUR, zatiaľ čo daňový subjekt by za podanie poštou zaplatil len 50 centov (viď nahrávka Košice IV)

Kladné odpovede

Osobitne by som chcel pozdvihnúť správanie, odhodlanie a snahu zamestnancov správcu dane, ktorí na otázku, či je možné u nich vykonať podanie daňového priznania odpovedali kladne. Títo zamestnanci si zaslúžia pochvalu a úctu, nakoľko svojím príkladom sú svetlým bodom a vzorom, kam by sa mal celý systém uberať.

Osobitne poukazujeme a samostatnú pochvalu si zaslúžia odpovede zamestnancov Daňového úradu Levoča, Fiľakovo, Sobrance, Čadca, Senec, Fiľakovo - jaj keby takých bolo viac...


Neurčité a vyhýbavé odpovede

Druhou skupinou sú zamestnanci správcu dane, ktorí nám poskytli nejasné, resp. vyhýbavé odpovede. Aj keď vedeli, že sú povinní daňové priznanie prijať, snažili sa nás presvedčiť, že tak máme urobiť my prostredníctvom pošty alebo vôbec nemali snahu sa touto vecou bllžšie zaoberať.


Negatívne odpovede - podanie u nás nemožné

Proti tejto skupine zamestnancov správcu dane podáme aj samostatnú písomnú sťažnosť na Daňovom riaditeľstve, lebo nie sú žiadnym prínosom pre občanov, vedome ich klamú a zavádzajú a vyhýbajú sa plneniu svojich pracovných povinností. Ich ďalší osud ponecháme v rukách ich zamestnávateľovi.


Dovody, ktoré skupina úradníkov uvádza ako prekážky

  • máme príkaz šetriť náklady v daňovej správe
  • máme s tým veľa práce
  • alebo - mali by sme s tým dodatočnú a zbytočnú prácu
  • spracovanie takého podania by štát stálo aj 10 EUR! - vid nahrávka DÚ Košice IV
  • resp., že informačný systém Daňového riaditeľstva NEFUNGUJE ako by mal

Danový úrad Bánovce nad Bebravou nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Sivová

Danový úrad Bardejov nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Lenartova

Danový úrad Bratislava I nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: noname

Danový úrad Bratislava II nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Jankovicová

Danový úrad Bratislava IV nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Zábojník

Danový úrad Bratislava V nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Valknerová

Danový úrad Kežmarok nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Zuberecova

Danový úrad Komárno nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Horváthová

Danový úrad Košice I nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: noname

Danový úrad Košice III nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: noname, studentka

Danový úrad Košice IV nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Oslovic

Danový úrad Levice nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: noname

Danový úrad Liptovský Mikuláš nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Sucharikova

Danový úrad Malacky nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Jancubokova

Danový úrad Michalovce nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Slimáková

Danový úrad Nitra I nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Mikulášiková

Danový úrad Nové Mesto nad Váhom nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Cechalová

Danový úrad Nové Zámky nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Vojtelova

Danový úrad Prievidza nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Kavalova

Danový úrad Stará Lubovna nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Blasko

Danový úrad Stropkov nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Panková

Danový úrad Štúrovo nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Olejová

Danový úrad Šurany nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Lukácová

Danový úrad Topolcany nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Citárová

Danový úrad Tornala nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Galova

Danový úrad Tornala nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Kleinova

Danový úrad Trencín nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: Bobotová

Danový úrad Trnava nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: noname

Danový úrad Vranov nad Toplou nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: noname

Danový úrad Zvolen nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: noname

Danový úrad Želiezovce nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: nie

Meno pracovníka daňového úradu: noname

Danový úrad Banská Bystrica II nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano-nie

Meno pracovníka daňového úradu: Malachovská

Danový úrad Brezno nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano-nie

Meno pracovníka daňového úradu: Hlinkova

Danový úrad Dunajská Streda nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano-nie

Meno pracovníka daňového úradu: Kalamanova

Danový úrad Galanta nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano-nie

Meno pracovníka daňového úradu: Nagyova

Danový úrad Krupina nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano-nie

Meno pracovníka daňového úradu: Rajcová

Danový úrad Moldava nad Bodvou nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano-nie

Meno pracovníka daňového úradu: Reháková, Opšútová

Danový úrad Námestovo nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano-nie

Meno pracovníka daňového úradu: Hoška

Danový úrad Pezinok nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano-nie

Meno pracovníka daňového úradu: Hilova

Danový úrad Pieštany nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano-nie

Meno pracovníka daňového úradu: Hanakova

Danový úrad Púchov nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano-nie

Meno pracovníka daňového úradu: Martinková

Danový úrad Rožnava nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano-nie

Meno pracovníka daňového úradu: Babicová

Danový úrad Sered nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano-nie

Meno pracovníka daňového úradu: Valušiková

Danový úrad Svidník nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano-nie

Meno pracovníka daňového úradu: Cabináková

Danový úrad Šahy nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano-nie

Meno pracovníka daňového úradu: Bertova

Danový úrad Trebišov nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano-nie

Meno pracovníka daňového úradu: Holanová

Danový úrad Turcianske Teplice nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano-nie

Meno pracovníka daňového úradu: Tondikova, Letrichova - veduca

Danový úrad Žilina I nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano-nie

Meno pracovníka daňového úradu: Bizik

Danový úrad Banská Bystrica I nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Stankovianska

Danový úrad Banská Štiavnica nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: noname

Danový úrad Cadca nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: noname

Danový úrad Detva nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Klimova

Danový úrad Dolný Kubín nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Biškancová

Danový úrad Filakovo nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Laviová

Danový úrad Hlohovec nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Kukucková

Danový úrad Humenné nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Petrová

Danový úrad Hurbanovo nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Hricova

Danový úrad Kolárovo nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Deyriová

Danový úrad Košice V nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Štúrová

Danový úrad Královský Chlmec nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Molnarova

Danový úrad Kysucké Nové Mesto nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Myšiaková

Danový úrad Levoca nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Surovcova

Danový úrad Lucenec nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Kasova

Danový úrad Myjava nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Ing. Jana Pullmanová

Danový úrad Partizánske nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Cauderová

Danový úrad Poprad nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Horvajova

Danový úrad Považská Bystrica nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Zedníková

Danový úrad Prešov I nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Pansulakova

Danový úrad Ružomberok nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Jankiová

Danový úrad Senec nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Slováková

Danový úrad Senica nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Dzurová

Danový úrad Skalica nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Hladká

Danový úrad Snina nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Bacárová

Danový úrad Spišská Nová Ves nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Semberova

Danový úrad Stará Turá nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Valkucáková

Danový úrad Svit nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Mišenciková

Danový úrad Šala nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Urbanová

Danový úrad Šamorín nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Miškovicová

Danový úrad Šaštín - Stráže nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: noname

Danový úrad Velké Kapušany nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Noname - nechela povedat

Danový úrad Velký Meder nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Fabulová

Danový úrad Vráble nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Mariana Marekova

Danový úrad Zlaté Moravce nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Mesková

Danový úrad Žiar nad Hronom nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: ano

Meno pracovníka daňového úradu: Petríková

Danový úrad Bytca nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: áno

Meno pracovníka daňového úradu: Sulanová

Danový úrad Nová Bana nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: áno

Meno pracovníka daňového úradu: Líšková

Danový úrad Rimavská Sobota nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: áno

Meno pracovníka daňového úradu: Nagy

Danový úrad Sabinov nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: áno

Meno pracovníka daňového úradu: Turáková

Danový úrad Sobrance nahrávka podanie

Je možné podať daňové priznanie ak som z iného okresu?: áno

Meno pracovníka daňového úradu: Králová

Páči sa vám článok? Podporte GINN