Je Mikuláš Vareha zločinec, či "obeť" zhnitej daňovej správy SR?

Zisťovali sme podrobnosti o kauze podorzení z miliónových daňových únikov podnikateľa Varehu.

Vareha označuje konanie daňových úradníkov ako šikanu. Podrobnosti o tejto kauze a postupoch orgánov činných v trestnom konaní Vám budeme prinášať postupne na stránke www.dane.sk

Našim cieľom je poukázať na skutočnosť, že samotný zákon o DPH má hrubé nedostatky, poškodzuje občanov aj podnikateľov a mnoho z jeho ustanovení je protiprávnych. Zákon dáva priestor na rôzne podvody - no nemenej dôležitý je fakt, že ustanovenia Zákona o dani z pridanej hodnoty sú protiústavné a zákon v súčasnej podobe poškodzuje podnikateľské subjetky, nakoľko z vlastných prostriedkov a bezúročne úverujú štát. Samotný výber dane z pridanej hodnoty je pochybný a boj proti podvodom zlyháva.

Je hlúpe, že nárok na odpočítanie dane má každý platiteľ kto má daňový doklad od dodávateľa a bez ohľadu na to, kedy dodávateľovi daň v skutočnosti zaplatí (keď ju vôbec zaplatí).

Tiež je scestné, že platiteľ dane je dĺžny štátnemu rozpočtu daň, ktorú vyúčtoval odberateľovi, pritom tento odberateľ mu ju zaplatf nemusí.

Povinnosti z titulu výberu dane by mali byť prenesené na štát - nemal by ich znášať podnikateľ.

Celý systém je chorý a postupne Vám prinesieme aj ďalšie pozoruhodné informácie, ktoré Vám pomôžu utvoriť si na daňovú správu SR vlastný názor, nepodľahnúť len tomu, čo je Vám predkladané na tlačových konferenciách.

Najväčšie zločiny totiž nepáchajú podnikalia typu Vareha - ale tí čo umožňujú páchať takéto zločiny, alebo ktorí sa za nich skrývajú.


Suvisiace články: Daňová kobra chráni politiku

Informácie na Nezencurovane.sk


Základný popis a zábery zo život pána Varehu nájdete v príspevkoch nižšie

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments
Páči sa vám článok? Podporte GINN