Námietky k obstaraniu informačného systému Ministerstva dopravy za 29 mil. EUR

Podali sme námiekty pre netransparentnú súťaž Ministerstve dopravy za 29mil. EUR (čo je takmer 900 miliónov korún).

V podávaní žiadosti o nápravu a vyhotovení videozáznamu nám chcela zabrániť bezpečnostná služba Ministerstva dopravy. O námietke už píše denník SME, Plus1Deň a ďalšie články sa ešte budú publikovať.

Žiadosť o nápravu

Denník SME: Počiatek chce informačný systém za 30 miliónov, súťaž už má námietku

Denník Plus1Deň: Rezort dopravy chce informačný systém takmer za 30 miliónov eur

Podľa nastavenia podmienok súťaže, sú zvýhodňovaní tí, čo služby poskytuju drahšie oproti tím, ktorí sú ich schopní poskytnúť lacnejšie.

Súťaž nesie jednoznačne znaky diskriminančných podmienok, lebo sa vyžaduje finančný objem zrealizovaných zmlúv avšak podľa rozhodovacej činnosti úradu pre verejné obstarávanie, nie je dôležité za koľko sa služby poskytujú, ale aké služby sa poskytujú, tzn. či dodávateľ skutočne také služby, aké sa obstarávajú - poskytuje.

Ministerstvo zaujímal len obrat vo výške 40mil. EUR, čo podľa jeho výkladu by mohla nastať aj situácia, že informačný systém by bol spôsobilý dodať aj chemický závod či verejný dom (výšku obratu chcel obstarávateľ skúmať len z pohľadú účtovnej závierky uchádzača, nie z jeho reálnej činnosti). Pri skúmaní spôsobilosti uchádzača ide najmä o to, či uchádzač vie splniť takúto zákazku a nie o to, za koľko ju v poskytol v minulosti.

Ministerstvo dopravy v súťaži stanovilo "diskriminačné podmienky, ktoré sú v rozpore s princípom transparentnosti, zákazu diskriminácie a čestnej hospodárskej súťaže".

Video ako sa podávali námietky je tuto:

Máme za to, že Ministerstvo dopravy jednoznačne pripravilo súťaž šítú na jedného uchádzača.

Kompletné Informácie spracovávame.

Skupina reportáže: Kauza Megalodon

Kľúčové pojmy: Ján Počiatek, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Martin Daňo, GINN / Global Investigative News Network

Dátum: 23.2.2013

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments
Páči sa vám článok? Podporte GINN