Osobné údaje občanov v ohrození.

K osobným údajom občanov majú prístup osoby, ktoré nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti.

Pred časom sme prešetrili podozrenie, že určité daňové úrady prijímané na dodatočnú výpomoc spojenú s prijímaním daňových priznaní študentky (praktikantky/absolventky vysokých škôl). Ako sme zistili ďalej, títo dočasní zamestnanci nie sú viazaní žiadnou povinnosťou mlčanlivosti.

Bezpečnosť občanov a ich osobných údajov je tak vážne ohrozená. Na "čiernom trhu" majú osobné údaje a informácie o zdaniteľných príjmoch občanov cenu zlata!

O vykonávaní absolventskej praxe sme sa dozvedeli na Daňovom úrad v Košiciach. Študentka "leteckej fakulty", ktorá na tomto úrade pracuje a prijíma daňové priznania potvrdilia, že pri nástupe na výkon svojej funkcie na podatelni nemusela podpísať nič, čo by ju zaväzovalo dodržiavať daňové tajmostvo či mlčanlivosť.

Telefonát študentky na podatelni Daňového úradu v Košiciach

Taká osoba má potom voľný prístup ku všetkym Vašim údajom, daňovým priznaniam a spisu daňového subjetku, čo je v hrubom rozpore so zákonom ako aj proti záujmu občanov.

Za mimoriadne dramatických okolností sme vykonali náhodné preverenie tohto podnetu. Bez ohlásenia sme sa tieto praktiky pokúsili preveriť aj na jednom daňovom úrade v Bratislave, kde nás nečakane napadla informátorka. Na našu otázku či tento úrad zamestnáva študentky sme odpoveď nedostali a pod nátlakom sme museli oputiť priestory podateľne - údajne nemáme povolenie. "A to čo Vy vyšetrujete? Prečo? Z akého dôvodu?" - vykrikovala pracovníčka podatelne.

Náhodné preverenie podateľne na Daňovom úrade v Bratislave

Pokiaľ sa chystáte podať Vaše daňové priznanie na podateľni akéhokoľvek Daňového úradu, informujte sa, či osoba, ktorá ho prijíma je priamym zamestnancom správcu dane a či prevzatím Vášho daňového priznania zostanú Vaše osobné údaje v bezpečí. Pokial nie, vyžiadajte si prítomnosť vedúceho zamestnanca správcu dane.

Občianske združenie Daňova reforma a spoločenský rozvoj DRSR v dohľadnej dobe vykoná podnet na generálnu prokuratúru na prešetrenie postupu pri spracovávaní daňových priznaní.

24.3.2011 - md

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments
Páči sa vám článok? Podporte GINN