Pokuta 1.500 EUR pre novinára za otázku na súde

Peter Hatala, sudca Najvyššieho súdu, pokutoval Martina Daňa za otázky v kauze policajta Príbelského

Dátum: 7.8.2016, autor: Redakcia GINN

V kauze policajta Maroša Príbelského zasadal 5-členný dovolací súd. Mal prehodnotiť rozhodnutie odvolacieho senátu (vtedy mu predsedal Štefan Harabin) o oslobodení policajta, keď Harabinov súd konštatoval nezákonnosť vyšetrovania pod vedením Inšpekcie policajného zboru ako vyšetrovacieho orgánu policajtov. Následne sa spustil kolotoč disciplinárnych podnetov na Harabina a celé divadlo okolo zákonnosti Inšpekcie PZ, ktorú si pod svoju gesciu jednoduchým oznámením vo vestníku uzurpoval Robert Kaliňák (minister vnútra). Policajná inšpekcia tak stratila atribúty nezávislosti a stala sa nástrojom politickej kontroly polície.

Základné údaje

  • Napadnuté rozhodnutie: 1 To 1/2015 z 29.5.2015 - oslobodenie policajtov
  • Značka prípadu dovolacieho súdu: NS 2 TdoV/11/2015, dovolanie Gen. prokurátora proti oslobodeniu policajtov
  • Dotknutí policajti: Maroš Príbelský, Jaroslav Srnčík
  • Súčasný stav: Oslobodenie policajta bolo nakoniec dňa 6.6.2016 na 3. pokus zrušené a prípad sa vrátil naspäť do odvolacieho konania - avšak tento proces sa navždy zapíše do dejín slovenska, lebo:
    1. dovolací senát sa tri razy menil, teda bolo porušené základné právo na zákonnéh sudcu
    2. o policajtovi rozhodoval sudca Juraj Kliment, ktorý je zaujatý, pretože v inom rozsudku označi napadnuté rozhodnutie za nezákonné a teda nemohol teraz rozhodovať nezávislé
    3. prípad sa vrátil do konania s poznámkou, že ho nesmie dostať Štefan Harabin, ktorý bol zákonným sudcom (toto sa nestalo od roku 1918)

Chronológia udalostí

6.5.2016 - 1. verejné zasadnutie dovolacieho senátu - odročené

Senát: Peter Hatala (predseda), Juraj Kliment (člen), Pavol Farkaš (člen), Peter Szabo (člen, nahradil Martina Piovartsyho), Jana Serbová (člen)

Priebeh: Na základe zistenia M. Daňa odročené na 12.5.2016, predseda senátu nechal zo sály vyviesť M. Daňa za tichý, pokojný a priebeh zasadania nerušiaci úsmev. Svojvoľné vyhodenie novinára považujeme za hrubý a nezákonný zásah a v súčasnosti je podaný podnet na Ústavný súd. Predovšetkým chceme vyjadriť zhrozenie z toho, že Martin Daňo ako občan dnes upozornil súd na nezákonné zloženie dovolacieho senátu (čo bolo dôvodom odročenia) - za čo bol následne šikanovaný, prenasledovaný, urážaný ako aj obmedzovaný na osobnej slobode. Žiadnym spôsobom priebeh verejného zasadnutia nenarúšal (nakoľko v čase, keď sa prihovoril senátu, ešte zasadanie neprebiehalo) a práve na podklade jeho upozornenia bolo následne verejné zasadnutie odročené.

12.5.2016 - 2. verejné zasadnutie - odročené

Senát: Peter Hatala (predseda), Juraj Kliment (člen), Pavol Farkaš (člen), Martin Piovartsy (člen), Peter Szabo (člen, nahradil Janu Serbovú)

Priebeh: Zasadanie bolo po jeho otvorení znova odročené na 6.6.2016, sudca Kliment (rodným menom Koza) však počas zasadania znova zaútočil na prítomného novinára M. Daňa - vraj provokuje senát keď sa na neho upremene pozerá. Predseda senátu tiež vydal pokyn / opatrenie na filmovanie priebehu verejného zasadnutia - pričom kamery snímali výlučne Martina Daňa a tiež žiadal zvýšenú policajnú ochranu a to tak, že novinára obkľúčilo viac ako 5 príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (policajtov). Tieto kroky považujeme za hrubo šikanózne s cieľom upustiť od ďalšieho monitorovania tohto mimoriadneho súdneho procesu.

Video o pribehu prvých dvoch zasadnutiach:

6.6.2016 - 3. verejné zasadnutie - zrušenie oslobodenia policajta

Senát: Peter Hatala (predseda), Juraj Kliment (člen), Pavol Farkaš (člen), Martin Piovartsy (člen), Jana Serbová (člen)

Priebeh:" Dovolací súd rozhodol o zrušení rozsudku Štefana Harabina a zrušil oslobodenie policajta Príbelského a vec vrátil odvolaciemu súdu s poznámkou, že vec nesmie byť pridelená Štefanovi Harabinovi, čo je mimoriadny stav, aký tu nebol za posledných 100 rokov. Vec sa totiž vždy vracia pôvodnému senátu. Martin Daňo počas zasadania dostal vysokú pokutu 1500 EUR za údajne narušovanie priebehu súdu. Pokutu považujeme za trest za predchádzajúce dva verejné zasadnutia a narušenie ega sudcov, ktorí zrejme v justícii reprezentujú záujmy politikov.

Video z 3. verejného zasadnutia (celé ešte pripravujeme)

Pokuta 1500 EUR pre novinára

Na treťom verejnom zasadnutí sa udiala pozoruhodná vec (viď video vyššie). Do súdnej miestnosti najprv zavolali procesné strany a až potom verejnosť. Pritom zákon takýto postup neumožňuje. Ak je zasadnutie verejné, nedá sa rozdeľovať na verejnú a neverejnú časť. Tieto predporady sú tak nezákonné. Hneď ako bola do sály pozvaná verejnosť - vstúpil aj Martin Daňo a opýtal sa, či si môže spraviť ilustračné zábery. Na to sa ohradil predseda senátu Hatala, že nie, lebo pojednváanie už začalo. Následne sa Martin Daňo opýtal, prečo teda filmuje pán Urbančík (hovorca súdu) - najviac filmuje iba Martin Daňa. Keď zákon hovorí, že filmovať sa trestné konanie nesmie - malo by to platiť aj na Urbančíka. Predseda senátu povedal, že je to jeho právo kameru do súdnej sály umiestniť. Na to sa Martin Daňo ohradil a povedal, že žiada, aby o umiestnení kamery hlasovali všetci členovia senátu (zákon umožňuje subjektu, ktorý sa cíti byť opatrením súdu doktnutý - žiadať, aby sa o tomto opatrení hlasovalo). Predseda senátu však odmietol odpovedať na ďalšie otázky a tiež odmietol hlasovať o jeho svojvoľnom opatrení! Následne dal Martinovi Daňovi pokutu na najvyššiej možnej hranici - 1500 EUR (viď video vyššie).


6.6.2016 Rozhodnutie o pokute 1500 EUR

Rozhodnutie o pokute 1.500 EUR nám bolo doručené 1. Júla 2016 - lehota na podanie sťažnosti bola iba 3 dni. Sťažnosť sme podali.


4.7.2016 - Sťažnosť proti pokute / odvolanie


Ďalšie informácie

O rozhodnutí o sťažnosti, prípadne ústavnej sťažnosti vás budeme ďalej informovať.

Dátum: 7.8.2016, autor: Redakcia GINN

Páči sa vám článok? Podporte GINN