Politické nominácie deformujú spoločnosť

Štátne inštitúcie bezostyšne zapĺňajú riaditeľské miesta nie odborníkmi, ale politickými nominantmi


Produkcia: GINN / Dátum: 4.7.2013, o 16:00h, Autor: Lenka DALE


Politickí nominanti sú hrozbou.

Najlepším príkladom je Finančná správa, kde sa potvrdili prvé podozrenia. Tuto sú niektoré z kľúčových osôb, ktoré sme doteraz objavili:

  • Dana Meager - viceprezidentka finančnej správy
  • Daniel Čech - generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej Finačného riaditeľstvo SR
  • Andrea Stoklasová - riaditeľka komunikačného odboru Finančnej správy
  • Jana Kurejová - riaditeľka odboru kontroly

Politické nominácie vo Finančnej správe, Dana Meager, Daniel Čech, Andea Stoklasová

Článok: Politické nominácie vo Finančnej správe

Títo štyria vedúci zamestnanci Finančného riaditeľstva SR sú len malou vzorkou ukazujúcou ako netransparentne sa dosadzujú ľudia na vedúce posty v tejto organizácii. Tak sa vyberajú manažéri štátu, od ktorých sa očakáva efektívne riadenie, nápady, šetrenie . Platení sú peniazmi všetkých ľudí platiacich dane a aj tých, ktorí možno mali o dané miesta záujem, ale nedostali šancu pracovať na týchto postoch v štátnej správe.


Spracovali sme k téme aj video na YouTube


GINN spracúva aj ďalších ľudí prijatých mimo štandardné podmienky nielen vo Finančnej správe, ale aj na ďalších ministerstvách a štátnych úradoch. Vážna otázka však znie – toto máme tolerovať? Dokedy?


Politické nominácie sú nebezepčné. Ľubomír Plai, Pavel Nechala, GINN

Kvôli získaniu funkcií obchádzajú zákony

Advokát Pavel Nechala z Transparency International Slovensko tvrdí, že je najvyšší čas začať budovať profesionálnu štátnu správu. Riešením je podľa neho inštitúcia, ktorá by zastrešovala štátnych zamestnancov a starala sa o ich kariérny rast a celkové fungovanie v štátnej správe. Úrad pre štátnu službu na Slovensku už kedysi existoval, zrušila ho druhá Dzurindova vláda a tak je teraz všetko v gescii jednotlivých ministerstiev. Škandalózny spôsob výberu riaditeľov na Finančnom riaditeľstve P. Nechala odmieta. „Uvedeným postupom zodpovední pracovníci obchádzajú ustanovenia zákona o štátnej službe a to s cieľom dosadiť čo najrýchlejšie do funkcií osoby, ktoré požívajú ich dôveru. Aj keby bola dôvera v konkrétneho zamestnanca výsledkom jeho vysokej odbornosti, profesionality a ľudských vlastností, nie je daný postup vhodný. Ak je štatutár príslušnej organizácie nespokojný s personálnym obsadením úradu, mal by v prvom rade problémy identifikovať a komunikovať. Funkcie by mali byť následne obsadzované na základe odborných kritérií.“ Upozorňuje tiež na to, že dané postupy absolútne demotivujú súčasných zamestnancov, ktorí vidia, že pre ich kariéru je zvyšovanie odbornosti neúčelné.


Prepis nahrávky

Inak ako politické nominácie sa podľa neho stav vo Finančnom riaditeľstve nazvať nedá. Upozorňuje, že tieto politické nominácie bránia rozvoju inštitúcií a štátni manažeri na rozdiel od manažérov v súkromnom sektore nemajú určené častokrát ani len výkonnostné ciele.


Prepis nahrávky

Ministerstvo financií mlčí

Ministerstvo financií, pod ktoré Finančné riaditeľstvo patrí, nereagovalo na naše otázky aby zaujali stanovisko k tomuto škandálu. Na čo čakajú ťažko povedať. Celý deň nedodali stanovisko k otázke ako chcú vysvetliť pofidérne prijímanie ľudí na vedúce pozície. Neodpovedali na maily, telefonáty na mobil, odkazovač ani pevné linky. Z piatich zamestnancov, ktorí pracujú na oddelení komunikácie s médiami (hovorcovia) - mali zrejme všetci dovolenku naraz. Zistil to až vrátnik, pri pohľade na neprevzatú dennú tlač.

Treba to stopnúť – tvrdí expert na verejnú správu Ľubomír Plai

Rozmery politizácie štátnej správy sú neúnosné podľa odborníka na verejnú správu Ľubomíra Plaia. Amaterizmus sa podľa neho už reálne podpisuje aj na znižovaní hospodárskeho rastu. S neefektívnou štátnou správou a prepolitizovanou štátnou správou sa nedá efektívne riadiť štát,“ upozorňuje Ľubomír Plai. Žiadna vláda podľa neho „nedokáže efektívne spravovať spoločnosť ak má takúto verejnú správu, prepolitizovanú a prakticky pracujúcu v právnom režime, ktorý takéto zasahovanie dovoľuje.“ Východisko vidí v prijatí nového zákona, ktorý by zabezpečil stabilitu verejnej správy. „Ak sa to neudeje v súčasnosti, keď sme v období krízy a tá recesia nás akoby tlačí k múru, tak už sa to neviem kedy sa to podarí. Toto treba stopnúť,“ upozorňuje Ľubomír Plai.


Prepis nahrávky

Vláda chce riešiť politické nominácie

Obsadzovať vysoké aj akékoľvek pozície v štátnej správe obchádzaním zákona je škandalózne. Ľudia prijatí do práce obídením zákona, netransparentne, potom manažujú úrady a oddelenia a chcú pôsobiť ako kompetentné autority. Štátna správa je neefektívna a drahá už roky. Presne aj kvôli tomu. Vláda sa rozhodla, že problém predsa len vidí a uvažuje - 23 rokov po revolúcii - o riešení politických zásahov do fungovania štátnej správy. Isté právomoci chce zveriť Úradu vlády. „Bude veľmi dôležité sledovať aké tieto právomoci budú a akým spôsobom sa bude garantovať nestrannosť týchto štátnych zamestnancov, aby nebolo možné zo strany politických nominantov na základe svojej vôle dosadzovať a meniť jednotlivých štátnych zamestnancov,“ upozorňuje Pavel Nechala z TIS.


Informácie o politických nominantoch v štátnej správe posielajte na adresu GINN


Andrea Stoklasová bola predmetom prvej správy o pozoruhodnom obsadení funkcie riaditeľky odboru komnikácií na Finančnej správe.


Produkcia: GINN / Dátum: 4.7.2013, o 16:00h, Autor: Lenka DALE


Páčia sa Vám aktivity GINN? Podporte nás!

Zdieľajte naše príspevky alebo ich "lajkujte", prípadne nás podporte hmotne alebo finančne.

Rozšírenou distribúciou našich článkov nám vyjadrite podporu a podporíte boj proti klientelizmu, korupcii a nehospodárnom hospodárení štátu.

Pomôžete nám budovať stále lepšie nástroje pre kontrolu štátnej správy a verejnej moci a publikovať články, aké v iných médiach nenájdete.

Základné informácie o možnostiach podpory GINN - nájdete TU!


Kľúčové pojmy:

Ministerstvo Financií, Peter Kažimír, František Imrecze, Daňový úrad, Daňové Riaditeľstvo, dane, daňové,miesto, zamestnanie,práca,mzda, stranícka nomínácia, nominácia strany, stranník, príslušnosť

Páči sa vám článok? Podporte GINN