Elektronické služby v doprave v hodnote 29.250.000 EUR

Vážený spravodajca,

vo vestníku verejného obstarávania 34/213 zo dňa 16.2.2013 bol zverejnený záujem Ministerstva dopravy SR obstarať formou užšej súťaže informačný systém v cestnej doprave

Elektronické služby v doprave v hodnote 29.250.000 EUR

Verejný obstarávateľ stanovil diskriminačné podmienky, ktoré sú v rozpore s princípom transparentnosti, zákazu diskriminácie a čestnej hospodárskej súťaže.

Preto dnes podávame 1. procesný úkon smerujúci k zrušeniu tejto súťaže.

Ak chcete viac informácii, alebo byť dnes v pri podaní žiadosti o nápravu na Ministerstve dopravy, kontaktujte: Martin Daňo, tel. +421903638012

S pozdravom

GINN / Global Investigative News Network

Dátum: 22.2.2013


Skupina reportáže: Kauza Megalodon

Produkcia: GINN / Global Investigative News Network a Martin DAŇO

Sleduje kauzu Megalodon na sieti Facebook a Google+


Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments
sk

Výnimočné hroby

Každý pamätník oslavuje život. Mnoho ľudí sa rozhodlo zobrazit ich zosnulých v programe výnimočných hrobov spoločnosti Sysoon.
Páči sa vám článok? Podporte GINN