M. Fedor: Pri únikoch odposluchov sa hrubé porušenie zákona bagatelizuje

Polícia SR za celú svoju existenciu neobvinila nikoho kvôli úniku a zverejneniu súkromných telefonátov


Dátum: 29.12.2013, o 15:00h, Autor: Lenka Dale


Martin Fedor (SDKÚ-DS) - bývalý minister obrany, člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť je jeden z mála politikov, čo vyvíjajú aktivity smerujúce k riešeniu situácie s odpočúvaniami. Úspech zatiaľ nedosiahol, ale napriek politickej nevôli pokračuje ďalej. Vidí, že ľudia na Slovensku si právo na súkromie ešte dostatočne zrelo neuvedomujú a masové politické body za túto agendu nezískava, ale aj tak pokračuje ďalej. Trvá na tom, že súčasný stav je neakceptovateľný a treba ho zmeniť.

Martin Fedor (SDKÚ-DS), GINN

Ako hodnotíte rôzne prepisy a nahrávky, čo sa objavujú na verejnosti ako keby súkromie a ochrana súkromia neexistovali? Odkiaľ všadiaľ tieto úniky či už pravé alebo zmanipulované môžu pochádzať?

 • Úniky odposluchov považujem za neprijateľné. Bohužiaľ, vždy keď k nim dôjde, politická a mediálna pozornosť sa sústredí výlučne na ich obsah, a fakt, že došlo k hrubému porušeniu zákona zverejnením utajovanej skutočnosti, sa akosi bagatelizuje. K takejto atmosfére prispieva aj fakt, že pokiaľ mi je známe, tak zatiaľ nebol nikto nikdy vypátraný.

GINN získal výpoveď bývalého IT zamestnanca jednej spoločnosti spravujúcej dáta z elektronických komunikácií. Podľa tohto IT-experta odišiel zo zamestnania práve kvôli tomu, že nechcel spolupracovať na vynášaní súkromných konverzácií. Aký je váš názor na obchodovanie s nahrávkami?

 • Neviem odpovedať na otázku, či sa s informáciami získanými informačno-technickými prostriedkami obchoduje. Bohužiaľ je očividné, že ich úniky na verejnosť sledujú obyčajne politické ciele.

Štátne inštitúcie, ktoré odpočúvajú, sú povinné predkladať do parlamentu Správy o používaní ITP. Lenže napríklad v porovnaní s USA a Veľkou Britániou sú málo podrobné - chýbajú údaje o trestnej činnosti kvôli ktorej sa vôbec realizovali, sudcovia čo ich schvaľujú nemajú zverejnené mená a ťažko potom odhadnúť, či niektorý sudca nerozhoduje viac ako iní jeho kolegovia, cena, ktorú štát zaplatí je neznáma... V čom je problém, aby sa to robilo dôkladne?

 • Súhlasím s tým, že správy o využivaní odposluchov, ktoré prerokúva parlamentný Výbor pre obranu a bezpečnosť sú formálne, a dlhodobo na to upozorňujem. Problém je v celom kontrolnom systéme. Pred viac ako rokom som predložil do parlamentu návrh novely zákona so zámerom urobiť parlamentnú kontrolu efektívnou, a zároveň zaviesť pravidlá, ktoré by predchádzali neoprávnenému nasadzovaniu odposluchov. Bohužiaľ, vládna väčšina môj návrh zamietla, a žiadne svoje riešenie doteraz vláda nepredložila. Návrh zákona, ktorý som predkladal spolu s kolegyňou Luciou Žitňanskou, kompletne nájdete tu: Detaily návrhu zákona Martina Fedora a Lucie Žitňanskej

Zákon obsahuje povinnosť informovať o neoprávnenom odpočúvaní v trestnom konaní. Ale - zistili sme, štatistiky koľko ľudi bolo informovaných naozaj - nie sú. Obchádza sa v tejto krajine zákon? Viete to z pozície člena Výboru NR SR skontrolovať a objasniť?

 • Výbor pre obranu a bezpečnosť nemá právomoc preverovať priebeh trestných konaní alebo inak skontrolovať, či si túto oznamovaciu povinnosť štátne orgány plnia, alebo neplnia.

Čo majú ľudia robiť, aby zistili či neboli odpočúvaní atď.? Má dať 2 milióny dospelých občanov SR skupinovú žalobu, aby zistili reálny stav?

 • Presne k tomu - teda proti bezmocnosti ľudí - smerovala novela zákona, ktorú som pripravil spoločne s kolegyňou L. Žitňanskou. V nej som navrhoval, aby ľudia boli dodatočne informovaní o tom, že boli odpočúvaní, keď pominie dôvod odpočúvania. Pričom sa táto povinnosť vzťahovala na všetky odposluchy, nielen tie, ktoré sa vykonávajú v trestnom konaní. Zámer bol dvojaký.
  • Po prvé: Ľudia by sa tak mohli brániť aspoň dodatočne, súdnou cestou, ak by usúdili, že nasadenie odposluchu voči nim bolo neoprávnené. Dnes to nemôžu urobiť, pretože s výnimkou odposluchov v trestnom konaní sa nemajú možnosť legálne dozvedieť o "svojom" odposluchu.
  • Po druhé: Bola by to aj prevencia. Ak budú štátne orgány vedieť, že občan bude dodatočne informovaný, som presvedčený, že budú odposluchy nasadzovať obozretnejšie, iba naozaj v odôvodnených prípadoch.
 • Polícia je pri vyšetrovaní zneužívania odposluchov úplne bez akéhokoľvek výsledku. Na verejnosti sa drzo šíria súkromné konverzácie a polícia nikoho nikdy neobvinila, takže o odsúdení sa už ani zmieńovať nebudem. Tento stav nenasvedčuje, že by polícia bola v tomto smere schopná brániť súkromie ľudí pred tými, čo ich súkromie hrubo narušujú.
 • Existujúci systém orgánov činných v trestnom konaní sa mi javí ako neúčinný a neúčinná je aj súčasná inšpekcia ministerstva vnútra. Som presvedčený, že aj Slovensko potrebuje inú, samostatnú, od ministra vnútra nezávislú kontrolnú a vyšetrovaciu inšpekciu ozbrojených zborov, s kompetenciami voči polícii aj voči spravodajským službám. Ktorá bude dobre poznať prostredie, kde má kontrolovať, a bude mať silné právomoci. A nejde len o odposluchy a ich úniky a zneužívanie. Ide o to, aby každý občan, ktorý sa stretne s pochybením alebo porušovaním zákona povedzme policajta, aby mal istotu, že jeho podnet bude posúdený a vyšetrený nestranne. Dnes policajná inšpekcia podlieha ministrovi vnútra, rovnako ako zložky, ktoré má vyšetrovať, všetko má "jedného pána", a to nie je zdravé.

Dátum: 29.12.2013, o 15:00h, Autor: Lenka Dale


Páčia sa Vám aktivity GINN? Podporte nás!

Zdieľajte naše príspevky alebo ich "lajkujte", prípadne nás podporte hmotne alebo finančne.

Rozšírenou distribúciou našich článkov nám vyjadrite podporu a podporíte boj proti klientelizmu a korupcii a za ochranu verejného záujmu.

Pomôžete nám budovať stále lepšie nástroje pre kontrolu štátnej správy a verejnej moci a publikovať články, aké v iných médiach nenájdete.

Základné informácie o možnostiach podpory GINN - nájdete TU!

Kľúčové pojmy: novinár, novinári,reporters, bratislava,slovakia,slovak,slovaquie, hosporárenie,peniaze,mesto,bratislava,opočúvanie,počúvanie,odposluch, prepis,nahrávka,korupcia, vláda, corruption, case, trestný čin, prokuratúra, obvinenenie, obvinený, odsúdedný, trest

Páči sa vám článok? Podporte GINN