Novinársky preukaz GINN a SNN

GINN začal v Decembri 2017 vydávať novinárske preukazy pre externých redaktorov a spolupracovníkov

K dispozícii máme dve redakcie, z ktorých si môžete vybrať:

 1. GINN - redakcia portálu GINN
 2. SNN / Syndikát nezávislých novinárov - neutrálne pôsobiace združenie novinárov

Novinár alebo žurnalista je podĺa Wikipedie je človek pracujúci v žurnalistike. Jeho povolaním je zbieranie, overovanie a šírenie informácií. Slovo novinár sa pôvodne používalo pre človeka píšuceho do novín, ale časom sa tento termín rozšíril aj na ľudí publikujúcich v rozhlase, televízii, či na internete.

Novinár je slobodné povolanie a môže ho vykonávať prakticky ktokoľvek - avšak musí dodržiavať pri svojej činnosti niekoľko zásad, ktoré sme vydali aj v našom kódexe novinára

Na čo slúži preukaz

Novinársky preukaz nie je platným dokladom totožnosti a ani ho nenahrádza. Tiež ho nie je možné požadovať ako podmienku vstupu, kde už iný novinári sú (okrem akcií, kde sa vyžaduje akreditácia vopred). Novinársky preukaz slúži na preukázanie vášho pôsobenia ako novinára, či vašej príslušnosti k novinárskej obci alebo k vyjadreniu vašej podpory novinárskej obci. GINN začal novinárske preukazy vydávať z dôvodu, že mnohé organizácie, firmy a inštitúcie ho vyžadujú na aktívnu prezentáciu novinára - hoc v mnohých prípadoch aj neopodstatnene. Pre mnohých je neoddelitelnou súčasťou a nevyhnutnosťou v práci a neraz je otvorením brán, za ktoré by ste sa nikdy nedostali (napríklad na návštevu kultúrnych, politických alebo športových podujatí).

Viac informácii o možnostiach využitia novinárskeho preukazu ešte pripravujeme.

Cena novinárskeho preukazu

Na výber máte z dvoch možností: môžete získať preukaz redakcie GINN alebo SNN (Syndikát nezávislých novinárov)

 • Poplatok za spracovanie žiadosti: 50 EUR (vrátane platnosti na 1 rok)
 • Poplatok za každý ďalší rok platnosti: 30 EUR /rok (po expirácii preukazu treba znvoa požiadať o preukaz)
 • Poplatok za stratu alebo nové vydanie preukazu: 20 EUR.

Ak si želáte vydať preukaz na viac rokov, cenu vypočítate tak, že vynásobite počet rokov nad 1 rok x 20 EUR + 30 EUR za prvý rok platnosti.

Prehľad ceny pri zadaní objednávky preukazu (cennik od 1.1.2021):

 • Preukaz na 1 rok: 50 EUR
 • Preukaz na 2 roky: 80 EUR
 • Preukaz na 3 roky: 110 EUR
 • Preukaz na 4 roky: 140 EUR
 • Preukaz na 5 rokov: 170 EUR
 • Preukaz na 6 rokov: 200 EUR
 • Preukaz na 7 rokov: 230 EUR
 • Preukaz na 8 rokov: 260 EUR
 • Preukaz na 9 rokov: 290 EUR
 • Preukaz na 10 rokov: 320 EUR

Poplatky pre už vydané preukazy sa meniť v budúcnosti už nebudú - ale GINN si vyhradzuje právo na zmenu ceny v budúcnosti pre nové aleb obnovené preukazy, ktorá sa môže zvyšovať.

Uhradený poplatok slúži na podporu novinárskeho združenia a nie je cenou tovaru ani služby.

Úhrada

Úhrady môžete vykonať tu (bankovým účtom, kreditnou kartou alebo paypalom)

Do poznámky dajte svoju emailovú adresu a heslo: "novinársky preukaz"

Bez úhrady podporného poplatku nebude vaša žiadosť spracovaná.

Prihláška. Ako objednať novinársky preukaz

Postup podania prihlášky až po vydanie preukazu.

 • Prihláška - vyplnite prihlášku
 • Platba - vykonajte platbu na požadované obdobie platnosti preukazu GINN

Po prijatí platby a spracovaní prihlášky vám bude:

 • pridelené osobné registračné číslo
 • vytvorený QR kód pre rýchlejší prístup k profilu
 • vytvorená vaša osobná profilová stránka (pre kontrolu vašej aktivity a členstva)
 • doručený novinársky preukaz s vyznačenou platnosťou rokov

Termín spracovania:'3 až 10 dní. Preukaz vám doručíme poštou alebo osobne (podľa možnosti)

Zneužitie

Každý člen / novinár pracuje na vlastný účet zodpovedá za svoju činnosť osobne. Ak ste zistili zneužite novinárskeho preukazu GINN - nahláste to na info@ginn.press - uveďte meno redaktora, prípadne okolnosti, ktoré preveríme.


Youtube

Novinárske preukazy sme sa rozhodli vydávať potom, ako ich začala vyžadovať kancelária Prezidenta SR - a tu je celkové vysvetlenie:


Tieto inštrukcie boli spracované: 10.12.2017

Aktualizácia č. 1, Dátum: 10.12.2017

Aktualizácia č. 2, Dátum: 12.2.2018

Aktualizácia č. 2, Dátum: 1.2.2020

sk

Výnimočné hroby

Každý pamätník oslavuje život. Mnoho ľudí sa rozhodlo zobrazit ich zosnulých v programe výnimočných hrobov spoločnosti Sysoon.