Novinársky preukaz / Objednávka

Od Decembra 2017 sú k dispozícii novinárske preukazy pre kohokoľvek

Preukaz novinára môže získať každý - blogger, fotograf, režisér, moderátor aj radový občan - vstup je voľný.

Činnosť organizácie GINN a aktivity samostatných a nezaávislých novinárov môžete podporiť finančne priamo tu! alebo aj cez vaše 2% z dane tu.

Novinár a novinársky preukaz

  1. SNN / Syndikát nezávislých novinárov - neutrálne pôsobiace združenie novinárov.

Kto je novinár? Novinár alebo žurnalista je podĺa Wikipedie človek pracujúci v žurnalistike. Jeho povolaním je zbieranie, overovanie a šírenie informácií. Slovo novinár sa pôvodne používalo pre človeka píšuceho do novín, ale časom sa tento termín rozšíril aj na ľudí publikujúcich v rozhlase, televízii, či na internete, fotografov, filmárov či bloggerov. Novinár je slobodné povolanie a môže ho vykonávať prakticky ktokoľvek - avšak musí dodržiavať pri svojej činnosti niekoľko zásad, ktoré sme vydali aj v našom kódexe novinára

Na čo slúži novinársky preukaz

Novinársky preukaz slúži na preukázanie vášho pôsobenia ako novinára, či vašej príslušnosti k novinárskej obci alebo aj k vyjadreniu vašej podpory novinárskej obci. GINN začal novinárske preukazy vydávať z dôvodu, že mnohé organizácie, firmy a inštitúcie ho vyžadujú na aktívnu prezentáciu novinára - hoc v mnohých prípadoch aj neopodstatnene. Pre mnohých je neoddelitelnou súčasťou a nevyhnutnosťou v práci a neraz je otvorením brán, za ktoré by ste sa nikdy nedostali (napríklad na návštevu kultúrnych, politických alebo športových podujatí). Novinársky preukaz nie je platným dokladom totožnosti a ani ho nenahrádza. Tiež ho nie je možné požadovať ako výhradnú podmienku vstupu na niektoré miesto, kde už iný novinári sú (okrem akcií, kde sa vyžaduje akreditácia vopred).

Viac informácii o možnostiach využitia novinárskeho preukazu a objednávky novinárskych preukazov adresujte tu

Úhrada

Úhrady môžete vykonať tu (bankovým účtom, kreditnou kartou alebo paypalom)

Do poznámky dajte svoju emailovú adresu a heslo: "novinársky preukaz"

Bez úhrady podporného poplatku nebude vaša žiadosť spracovaná.

Zneužitie

Každý člen / novinár pracuje na vlastný účet zodpovedá za svoju činnosť osobne. Ak ste zistili zneužite novinárskeho preukazu GINN - nahláste to na info@ginn.press - uveďte meno redaktora, prípadne okolnosti, ktoré preveríme.


Youtube

Novinárske preukazy sme sa rozhodli vydávať potom, ako ich začala vyžadovať kancelária Prezidenta SR - a tu je celkové vysvetlenie:


Činnosť GINN a aktivity samostatných a nezávislých novinárov môžete podporiť finančne priamo tu! alebo aj cez vaše 2% z dane tu.


Tieto inštrukcie boli spracované: 10.12.2017

Aktualizácia č. 1, Dátum: 10.12.2017

Aktualizácia č. 2, Dátum: 12.2.2018

Aktualizácia č. 3, Dátum: 1.2.2021

Aktualizácia č. 4, Dátum: 12.3.2021

Aktualizácia č. 5, Dátum: 17.5.2021

Aktualizácia č. 6, Dátum: 20.9.2021

Aktualizácia č. 7, Dátum: 3.4.2023 - úprava cien

Aktualizácia č. 8, Dátum: 27.4.2023 - vylepšenie textu