Priama platba na účet GINN

Po vyplnení vašich základných údajov budete presunutý do platobného systému vašej banky alebo kartovej spoločnosti

Bankový účet alebo

Meno:
Priezvisko:
Váš email:
Suma:
Krajina
Vaša správa pre GINN:
Do správy napíšte odkaz pre GINN alebo meno osoby, či názov projektu, ktorému chcete sumu poukázať. Ak neuvediete nič, je suma použitá na bežnú činnosť GINN. Konkrétne môžete podporiť tvorbu videí, osoby, ktoré pre nás pracujú, reláciu Takže tak! alebo akýkoľvek z našich projetkov..

Zachovať anonymitu: Súhlasím, aby pri mojom príspevku bolo zverejnené aj celé meno. (ak políčko nezaškrtnete, vaše meno bude skryté)