Periodická tlač GINN začne vychádzať 1. apríla 2013

Združenie pre ochranu verejného záujmu a boj proti korupcii založilo novú periodickú tlač.

Nové periodikum bude vychádzať minimálne 2x ročne a bude sa zaoberať:

  • netransparentným výberovým konaním
  • ochranou verejného záujmu
  • bojom proti korupcii
  • klientelizmom
  • rodinkárstvom
  • odhaľovaním nekalej činnosti v štátnej a verejnej správe
  • mapovaním podozrivého majetku ústavných činiteľov, t.j. majetku, ktorý nevlastnia ale používajú
  • bezpečnosťou a kriminalistickou expertíznou činnosťou
  • vyhľadávacou činnosťou
  • investigatívnou žurnalistikou (občianskou aj komerčnou)


Dňa 28.3.2013 dostala nová registrovaná tlač pridelené registračné číslo Ministerstva kultúry SR, číslo 4778/13

Dátum: 28.3.2013

Autor: Martin Daňo

Comments and discussion

Post a comment / Comments guidelines

└─ Please, to post your comments.