Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vitajte na stránke Smer. Základné informácie o Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Štátny úrad,


Celkové hodnotenie: 2  ★★☆☆☆ [v štádiu hodnotenia]

Rýchlosť spracovania agendy: ★★☆☆☆

Poskytovanie informácií: ★★☆☆☆

Čistota priestorov: ★★☆☆☆


Základné údaje:

Vedúci predstaviteľ:

Počet zamestnancov:

Priemerný plat:


Lokálna adresa a telefonické kontakty:

Telefón: 02-43337827

Internetové adresy:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - website

email: info@economy.gov.sk

Kategórie:

Štátny úrad, Krajina: