Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Vitajte na stránke Smer. Základné informácie o Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Štátny úrad,


Celkové hodnotenie: 2  ★★☆☆☆ [v štádiu hodnotenia]

Rýchlosť spracovania agendy: ★★☆☆☆

Poskytovanie informácií: ★★☆☆☆

Čistota priestorov: ★★☆☆☆


Základné údaje:

Vedúci predstaviteľ:

Počet zamestnancov:

Priemerný plat:


Lokálna adresa a telefonické kontakty:

Telefón: 02-59751111

Internetové adresy:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - website

Kategórie:

Štátny úrad, Krajina: