Finančné riaditeľstvo odpovedalo na otázky o bločkovej lotérii

Lotéria, ktorá ma za cieľ zlepšiť výber daní sa na Slovensku má začať už v jeseni 2013. Zisťovali sme základné informácie.

Prvé zmienky o projekte losovania bločkov z registračných pokladníc sa datujú do roku 2012, kedy po voľbách na Ministerstvo financií a Finančnú správu nastúpili odborníci zo SMERu a Prezidentom finančnej správy sa stal František Imrecze.

GINN monitoruje celé dianie okolo tohto diskutovaného projektu.

Článok: Bločková lotéria - základný článok

Článok2: Bločková lotéria - rozšírený názor

Stop bločkovej lotérii, Bločková lotéria stop


Nie sú známe dopady

Minister aj Prezident Finančnej správy riadia tento projekt ako keby to bola ich súkromná aktivita. Ešte pred mesiacom neexistovala žiadna dopadová štúdia tejto lotérie, komisia, ktorá ju má zaviesť nezasadala a neexistoval ani rozpočet nákladov a príjmov z tejto lotérie a nie sú známe ani psychologické dopady na obyvateľstvo a obchodníkov. Softwarová lobby je však neoblomná - lotéria bude!


Zákon sa prijal rýchlo a nepriamo

Poslanci NR SR uviedli novú lotériu pokladničných dokladov do života v uplynulom týždni, a to nepriamou zmenou zákona o hazardných hrách, ktorú presadili v rámci novely Colného zákona. Novela Colného zákona by účinnosť mala po podpísaní prezidentom nadobudnúť od začiatku júla tohto roka, avšak zmeny týkajúce sa tzv. bločkovej lotérie by mali byť účinné od 1. septembra 2013.


Otázky pre Finančné riaditeľstvo

Dňa 27.3.2013 zaslali reportéri GINN Finančnému riaditeľstvu tieto otázky:

K projektu žrebovania pokladničných dokladov z elektronických registračných pokladníc nám oznámte:

- Dátum vzniku tohto projektu

- štatút tohto projektu, kto ho riadi, internetovú stránku, kde sa nachádzajú informácie a podobne

- na základe čoho ste tento projekt zriadili

- poskytnite všetky listiny a zápisy z rokovaní

- zakladateĺskú listinu

- spôsob financovania tejto komisie

- zoznam členov riadiaceho orgánu (meno, priezvisko, akademický titul, telefonické číslo pevné a mobilné, emailová adresa)

- odmeny členov riadiaceho orgánu

- predpokladané náklady na tento projekt

- popis celého projektu

- sídlo projektu

- dátum najbližšej schôdze / stretnutia k tomuto projektu

- má sa pri tomto projekte využívať existujúci alebo nový informačný systém

- ako je možné, že Ing. František Imrecze už vie na verejnosti povedať, ako bude losovací systém prebiehať

- uveďte, či ste k tomuto projetku už realizovali nejaké výberové konania a aj výberové konania, ktoré plánujete uskutočniť v budúcnosti

- meno osoby/osôb, ktorá informáciu poskytla alebo neposkytlaOdpoveď FS z 16.4.2013 o 15:24

Odosielateľ: Finančná správa / info@financnasprava.sk, p. Stoklasová

Vážený pán Daňo, Finančné riaditeľstvo SR (ďalej len „FR SR“) ako povinná osoba príslušná na konanie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám na základe Vašej žiadosti, ktorá bola doručená e-mailom dňa 27.3.2013 a zaevidovaná v evidencii vedenej podľa § 20 zákona č. 211/2000 Z. z. pod č. 3913/2013, sprístupňuje požadované informácie nasledovne:

 1. Projekt žrebovania pokladničných dokladov vznikol na jeseň roku 2012. Rozhodnutie štátneho tajomníka I MF SR o zriadení Riadiaceho výboru projektu žrebovania pokladničných dokladov z elektronických registračných pokladníc bolo vydané k 1.2.2013.
 2. Projekt riadi riadiaci výbor, internetová stránka nebola pre projekt vytvorená.
 3. Projekt sa zriadil na základe rozhodnutia podpredsedu vlády a ministra financií SR za účelom zamedzenia daňovým únikom na dani z príjmov, daňovým podvodom v oblasti výberu DPH a za účelom zvýšenia občianskej osvety. Inšpiráciou sú krajiny, kde podobná lotéria funguje už niekoľko rokov.
 4. K dnešnému dňu sa uskutočnilo jedno rokovanie Riadiaceho výboru projektu. Zápis z uvedeného rokovania nebol schválený predsedom RVP.
 5. Zakladateľská listina nebola vypracovaná.
 6. Spôsob financovania komisie nebol vypracovaný z dôvodu, že práce na tomto projekte sa vykonávajú v rámci plnenia bežných pracovných povinností.
 7. Členmi riadiaceho výboru sú:
  • Ing. Peter Pellegrini, štátny tajomník Ministerstva financií SR, 02/59582100, mobil 0915 946575, peter.pellegrini@mfsr.sk,
  • PhDr. Ladislav Kriška, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TIPOS, , 02/5941 9204, mobil 0911 677877, kriska@tipos.sk,
  • Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy, 02/4827 3191, mobil 0917 111000, prezident@financnasprava.sk
  • Ing. Adrián Belánik, generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej Ministerstva financií SR, 02/5958 3261, mobil 0905 625438, adrian.belanik@mfsr.sk,
  • Ing. Daniel Čech, generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej Finančného riaditeľstva SR, 02/4827 3154, mobil 0915 972487, daniel.cech@financnasprava.sk.
 8. Odmeny členov riadiaceho výboru neboli určené.
 9. V súčasnosti prebieha rozhodovanie o alternatívach realizácie projektu, od ktorých bude závisieť rozpočet projektu.
 10. Cieľom projektu je zamedziť daňovým únikom na dani z príjmov a daňovým podvodom v oblasti výberu DPH. Zámerom projektu je zvýšiť záujem spotrebiteľov o to, aby vyžadovali vydanie pokladničných dokladov pri nákupe tovarov a služieb a uvedomili si, že v prípade nevydania pokladničného dokladu podnikateľ neodvádza dane a tým okráda nielen štát, ale aj samotných spotrebiteľov.
 11. Projekt je realizovaný v gescii Ministerstva financií SR v súčinnosti s FR SR a spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
 12. Dátum najbližšej schôdze nebol určený.
 13. Predpokladom je využitie existujúceho IS.
 14. Prezident finančnej správy poskytol rozhovor denníku Pravda, kde sa vyjadroval k možným alternatívam realizácie projektu. Hovoril o predpokladanom postupe a predpokladaných aktivitách súvisiacich s projektom, ktoré sú v štádiu plánovania.
 15. K projektu sa nerealizovali výberové konania.

S pozdravom,

Mgr. Andrea Stoklasová

riaditeľka Odboru komunikačného FR SR


Odpoveď FS z 20.3.2013

Odosielateľ: Finančná správa / info@financnasprava.sk, p. Stoklasová

Dobrý deň pán Daňo,

Nech sa páči posielame Vám odpoveď na Vaše podanie.

 1. Projekt žrebovania pokladničných dokladov vznikol na jeseň roku 2012.
 2. Projekt riadi riadiaci výbor, internetová stránka neexistuje a ani sa neplánuje zriadiť.
 3. Projekt sa zriadil na základe rozhodnutia podpredsedu vlády a ministra financií SR.
 4. Zápisy z rokovaní neboli vyhotovované.
 5. Zakladateľská listina nebola vypracovaná.
 6. Spôsob financovania komisie nebol vypracovaný z dôvodu, že práce na tomto projekte sa vykonávajú v rámci plnenia bežných pracovných povinností.
 7. Členmi riadiaceho výboru sú:
  • štátny tajomník Ministerstva financií SR,
  • predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TIPOS,
  • prezident finančnej správy,
  • generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej Ministerstva financií SR,
  • generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej Finančného riaditeľstva SR.
 8. Odmeny členov riadiaceho výboru neboli určené.
 9. Predpokladané náklady zatiaľ neboli vyčíslené.
 10. Popis celého projektu nie je ešte vypracovaný.
 11. Sídlom projektu je Ministerstvo financií SR, pričom rozpracovaním projektu bol poverený TIPOS národná lotériová spoločnosť, a. s. Bratislava v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR.
 12. Dátum najbližšej schôdze nebol určený.
 13. Na tomto projekte sa budú využívať existujúce informačné systémy, ako aj vzniknú nové.
 14. Vzhľadom na vyššie uvedené neboli zatiaľ realizované žiadne výberové konania.

Produkcia: GINN

Dátum prvého publikovania: 20.5.2013, o 7h

Dátum poslednej aktualizácie: 20.5.2013, o 7h

Autor: Martin Daňo


Páčia sa Vám aktivity GINN? Podporte nás!

Zdieľajte naše príspevky alebo ich "lajkujte", prípadne nás podporte hmotne alebo finančne.

Rozšírenou distribúciou našich článkov nám vyjadrite podporu a podporíte boj proti klientelizmu, korupcii a nehospodárnom hospodárení štátu.

Pomôžete nám budovať stále lepšie nástroje pre kontrolu štátnej správy a verejnej moci a publikovať články, aké v iných médiach nenájdete.

Základné informácie o možnostiach podpory GINN - nájdete TU!


Kľúčové pojmy:

lotéria, bločky, tax lottery, vat lottery, prémia, výhra, win, ministerstvo financií, Peter Kažimír, ministry, finance, government, gouvernement, slovak, slovakia