Rozprávková kariéra štátneho úradníka. Generálnym riaditeľom sa stal za 7 dní!

Daniel Čech má iba 34 rokov a v štátnej službe je nový. Za posledný rok zažil neuveriteľný kariérny rast!


Produkcia: GINN / Dátum: 04.6.2013, o 17:15h
Autor: Martin Daňo, Telefonát: Daniel ČECH (Finančná správa), Lenka DALE


Od roku 2012 pracuje ako generálny riaditeľ sekcie daní a ciel Finančnej správy SR. Najprv získal základnú hodnosť nadporučík a hneď na to vysokú dôstojnícku hodnosť "plukovník".

Daniel Čech je tak druhý najsilnejší muž vo finančnej správe a riadi viac ako 9 tisíc colníkov a daňových úradníkov. Daniel Čech je pravou rukou Prezidenta FS Františka Imrecze a je aj členom komisie pre zavedenie bločkovej lotérie na Slovensku. Je ženatý, má brata a otca Pavla, žije neďaleko Bratislavy.

Zo súkromnej do štátnej služby

Do svojej funkcie sa dostal veľmi pozoruhodným spôsobom. Namiesto riadneho výberového konania ho štát najprv zamestnal dočasne na 7 dní ako daňového kontrolóra a následne vymenoval generálnym riaditeľom.

Takto sa totiž obchádza riadne a transparentné výberové konanie. Výberové konanie sa nemusí robiť, ak sa do funkcie vymenuje zamestnanec úradu! Je to velmi "elegantné" riešenie... Potvrdzuje to aj samotný Daniel Čech na telefonickej nahrávke: "je to v súlade so zákonom".

Daniela Čecha telefonicky kontaktovala Lenka Dale - reportérka GINN a položila mu otázky týkajúce sa jeho rozprávkovej kariéry v štátnej správe.


Redakcia GINN považuje takýto kariérny rast za nemorálny a urážajúci radového zamestnanca, ktorému sa takto marí šanca slušnou a poctivou prácou dosiahnuť post vo vedúcich pozíciách štátnej inštitúcie. Takéto miesta sa totiž prideľujú vždy po zmene politického prostredia osobám blízkym politickým stranám alebo ich mecenášom. Treba sa preto opýtať - čo robiť, aby sa takéto veci už viac na Slovensku nediali?


Čech bol najprv viac ako 15 rokov podnikateľom. Od 16. Marca 1997 až do 14. Júna 2012 pracoval v spoločnosti MAKRO s.r.o. na pozíciách ako obchodný zástupca, konateľ spoločnosti, obchodný riaditeľ a generálny riaditeľ. Takto v súkromnej sfére získaval skúsenosti v rozsahu 15 rokov a 95 dní - aj to je dôležité pri výpočte mzdy. Čech totiž dostal náhradu za tzv. výsluhu rokov vo výške 305,50 EUR.

Rekapitulácia kariérneho rastu

 • Dňa 15.6.2012 začal Čech pracovať pre Finančné riaditeľstvo. V tzv. dočasnej štátnej službe pôsobil najprv ako daňový kontrolór - bol ním iba 7 dní!. Udelená hodnosť: Nadporučík
 • Dňa 22.6.2012 bol povýšený do funkciie generálneho riaditeľa sekcie daní a ciel - vyhol sa tak riadnemu výberovému konaniu.
 • Dňa 15.10.2012 bola priznaná hodnosť "plukovník" a všetky výsady s tým súvisiace.

Daniel Čech v rozhovore nevedel ani odpovedať na základnú otázku, či je alebo nie je pre výkon jeho funkcie potrebný tzv. Základný colný kurz (ZCK) a či HO má, alebo si ho plánuje spraviť. Takýmto kurzom prechádzajú takmer všetci colníci.

Plukovník

Daniel Čech sa honosí vysokou dôstojníckou hodnosťou plukovník - pritom v štátnej službe nikdy predtým nepracoval. Štát mu túto vysokú hodnosť "prepožičal" na výkon jeho funkcie. Za pridelenie hodnosti colníka poberá Daniel Čech aj špeciálny príplatok a plynú mu aj ďalšie výhody, ako je napríklad plat vo výške 2.757 EUR + mesačné odmeny. Je nepochybné, že dňom nástupu do štátnej služby mu začala plynúť aj lehota na tzv. výsluhový dôchodok.

Plukovník Daniel Čech


Redakcia GINN považuje takýto kariérny rast netransparentným spôsobom za hrubý výsmech ostatným zamestnancom finančnej správy, colníkom a daňovým úradníkom, ktorí pre Daňový alebo Colný úrad pracujú už dlhé roky, pričom bežný kontrolór nemá plat ani 650 EUR v čistom. Rovnakým výsmechom slušným občanom je používnanie vysokej colnej hodnosti plukovník, na ktorý bežný colník riadnym karérnym rastom čaká aj viac ako 21 rokov! Prečo štát nehľadá odborníkov z radov colníkov, ktorí svoju hodnosť dosiahli riadnym spôsobom?


Plukovník (plk.) je druhý najvyšší titul v hierachii colníkov. Vyššia je už iba hodnosť generál – toho vymenováva Prezident republiky.

Podľa Zákona č. 200/1998 na funkcu plukovník treba mať odbornú prax:

§ 21 Vymenovanie do hodnosti a povýšenie do hodnosti

(1) Pri prijatí do služobného pomeru je colník, ak má úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie (ďalej len "úplné stredné vzdelanie"), vymenovaný do hodnosti strážmajstra.

(2) Colník, ak má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, je pri prijatí do služobného pomeru vymenovaný do hodnosti podporučíka.

(3) Colník, ak má vysokoškolské vzdelanie okrem vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, je pri prijatí do služobného pomeru vymenovaný do hodnosti poručíka. Ak pred prijatím do služobného pomeru vykonával činnosť v odbore, v ktorom dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a ktorý zodpovedá funkcii, do ktorej má byť ustanovený alebo vymenovaný, môže byť vymenovaný do hodnosti nadporučíka alebo do hodnosti vyššej, najvyššie však do hodnosti, ktorá je plánovaná pre funkciu, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný.

(4) Doba výkonu odborných činností podľa odseku 3 je na vymenovanie do hodnosti

 • a) nadporučíka tri roky,
 • b) kapitána šesť rokov,
 • c) majora desať rokov,
 • d) podplukovníka 15 rokov,
 • e) plukovníka 21 rokov.

Ďalšie ustanovenie zákona hovorí o tzv. prepožičaní titulu, tzn. že na dobu výkonu svojej funkcie bude takému človeku hodnosť započičaná. Malo by sa to ale stávať iba výnimočne.

§ 26 Prepožičanie hodnosti

(1) Colníkovi zaradenému v stálej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe možno výnimočne prepožičať vyššiu hodnosť na čas, počas ktorého to nevyhnutne vyžaduje funkcia, do ktorej je colník ustanovený alebo vymenovaný. Prepožičať možno najvyššiu plánovanú hodnosť pre funkciu, do ktorej bol colník ustanovený alebo vymenovaný.

(2) Colníkovi, ktorému bola prepožičaná hodnosť, patrí hodnostný príplatok za hodnosť, do ktorej bol naposledy vymenovaný alebo povýšený.

(3) Hodnosť, s výnimkou hodnosti generála, prepožičiava colníkovi nadriadený.


Preto sa pýtame kto a prečo Čechovi určil hodnosť plukovník? Ako to pôsobí na jeho podriadených, ktorí na túto hodnosť čakajú aj desiatky rokov - podriadení, ktorí sú vyššieho veku a majú viac skúseností a praxe a ktorí plnia rozkazy Daniela Čecha nie preto, že je odborníkom, ale že vie "plniť úlohy" pre ľudí, ktorí sa o jeho funkciu zaslúžili?

Prepožičanie hodnosti má byť VÝNIMKOU. Dokedy sa na Slovensku bude výnimka stávať pravidlom?

Majetkové pomery

Daniel Čech býval v Bratislavskej Petržalke. Predčasom sa presťahoval do veľkej a luxusnej stavby v Čiernej vode pri Chorvátskom Grobe. Celý dom je chránený špeciálnou zabezpečovacou technikou a kamerami. Je otázne, či by si takýto nadštandard mohol dovoliť aj radový colník, ktorý nezažil takú rozprávkovú kariéru ako Daniel Čech.

Preverujeme aj ďalšie informácie o majetkových pomeroch a kontaktoch Daniela Čecha, ktoré Vám prinesieme už čoskoro. Ak máte takéto informácie Vy, kontaktujte GINN

Daniel Čech, plukovník, bývanie, petržalka, bratislava

Záverečné otázky

 • Kto je v skutočnosti Daniel Čech?
 • Kto mal záujem o to, aby sa Čech stal vedúcim predstaviteľom Finančnej správy?
 • Koho úlohy plní Daniel Čech?
 • Ako je možné, že Ing. Daniel Čech sa stal generálnym riaditeľom a získal vysokú colnú hodnosť plukovník iba niekoľko mesiacov potom ako opustil súkromné podnikanie a vrhol sa do štátnej sféry?

Bydliská a nehnuteľnosti politikov

GINN vytvoril nástroj pre nájdete adresy bydliska politikov a verejných funkcionárov. Mapa politikov je tu.

Dom Daniela Čecha, Daniel Čech býva pri Bratislave


Produkcia: GINN / Dátum: 04.6.2013, o 17:15h

Autor: Martin Daňo, Telefonovala: Lenka Dale

Telefonát: Daniel ČECH (Finančná správa), Lenka DALE


Externé odkazy

Predstavitelia Finančnej správy

Viac informácií o Danielovi Čechovi na Googli

Reportáž zo série: GINN, Gorila, Megalodon, Slovensko, 2013


Páčia sa Vám aktivity GINN? Podporte nás!

Zdieľajte naše príspevky alebo ich "lajkujte", prípadne nás podporte hmotne alebo finančne.

Rozšírenou distribúciou našich článkov nám vyjadrite podporu a podporíte boj proti klientelizmu, korupcii a nehospodárnom hospodárení štátu.

Pomôžete nám budovať stále lepšie nástroje pre kontrolu štátnej správy a verejnej moci a publikovať články, aké v iných médiach nenájdete.

Základné informácie o možnostiach podpory GINN - nájdete TU!

Kľúčové pojmy:

hodnosti, poručík, služba, Peter Kažimír, Kaliňák, služby, vláda, gouvernement, government, slovak, slovakia, slovaquie

Páči sa vám článok? Podporte GINN