Ján Figeľ a Silvia Némethová sú rodina

Minister dopravy SR dosadil na post námestníčky generálneho riaditeľa ŽSR švagrinu.

Podľa našich zdrojov, bola Ing. Némethová vymenová do svojej funkcie výlučne z dôvodov rodinného prepojenia so súčasným ministrom dopravy Jánom Figeľom. Už z minulosti je známe, že Ing. Némethová je sústavne dosadzovaná do dôležitých a dobre platených postov. Opäť sa raz ukázalo, že rodinkárstvo nemá hraníc...

Ján Figeľ je slovenský politik, predseda Kresťanskodemohratického hnutia (KDH) a minister dopravy, Výstavby a regionálneho rozvoja SR. Počas výkonu funkcie štátneho tajomníka na ministerstve zahraničných vecí SR zodpovedal za prístupové rokovania Slovenskej republiky za člena Európskej únie. Keď sa Slovensko stalo členom EÚ, ako prvý Slovák vykonával funkciu komisára Európskej únie. Ján Figeľ je ženatý a má štyri deti.

Ing. Silvia Némethová vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila krátko v cestovnom ruchu a po revolúcii pracovala sedem rokov pre Price Waterhouse. Neskôr zastrešovala rôzne regionálne finančné pozície v spoločnosti RMC. Následne prebrala líniovú pozíciu ako finančná riaditeľka Ytong Polska. Do T-Mobilu prišla v roku 2000. Na finančnej divízii zastrešovala hlavne oblasti zákazníckych financií. Od apríla 2009 bola zástupkyňou finančného riaditeľa spoločnosti. Zodpovedná bola za oblasť skupinových projektov, zákazníckych financií, posudzovania nových propozícií, vzťahov so zákazníkmi a partnermi z hľadiska financií a za oblasť fraudu. Po voľbách v roku 2010 bola vymenovaná do funkcie námestníčky generálneho riaditeľa Železníc SR. Citát: „Pre mňa je veľmi dôležité byť pri zrode myšlienok, riešení rôznych situácií, rôznych zmien, môcť zásadne ovplyvňovať úspešnosť spoločnosti.“

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sú podnik spravujúci železničnú infraštruktúru vlastnenú štátom (do roku 2001 aj železničnú dopravu) na Slovensku. Podnik vlastní štát. Spoločnosť ŽSR je podľa zákona prevádzkovateľom dráhy na území Slovenska. Vyplýva jej z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. ŽSR spravujú 3 658 kilometrov (km) tratí, t.j. 6 881 km koľají normálneho, širokého a úzkeho rozchodu tratí a 1 923 km tratí so zabezpečovacím zariadením. Ďalej majú v správe 8 767 výhybiek, 76 tunelov s dĺžkou 43,375 km, 2 283 mostov s dĺžkou 46,762 km a 2 333 železničných priecestí, z toho 1 160 zabezpečených. Portfólio objektov, ktoré ŽSR spravujú, tvorí 3 776 budov. Za rok 2006 ŽSR vykázali zisk 10,781 miliardy Sk, čo bol medziročne lepší výsledok hospodárenia takmer o 11,064 miliardy Sk.

Ďakujeme našim prispievateľom za stále nové odhalenia!

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments
Páči sa vám článok? Podporte GINN