Užívanie drog Ministra Počiatka už preveruje Národná kriminálna agentúra (NAKA)

Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie.

Bratislava, 12.4.2013 / MD

Ján Počiatek 4.3.2013 pre denník Plus 1 Deň verejne prisľúbil, že ak mu príde výzva, kedykoľvek je schopný podsúpiť test na prítomnosť omamných a psychotropných látok v jeho tele.

Dňa 14.3.2013 ho teda na tento test vyzvalo združenie investigatívnych novinárov GINN, nakoľko získalo závažné informácie, že tieto látky užíva. Článok s výzvou je tuto!

Počiatek sa k výzve už viac ako mesiac nevyjadril. Verejnosť stále čaká, či Minister dopravy Ján Počiatek svoj verejný sľub dodrží a či spomínaný drogový test z vlasov podstúpi.

Namiesto oznámenia termínu, kedy sa môže test uskutočniť však prišlo iné prekvapenie - predvolanie na Národnú kriminálnu agentúru.

Dňa 11.4.2013 bolo Martinovi Daňovi (GINN) doručené predvolanie vo veci trestného oznámenia Jána Počiatka.

Polícia chce zrejme zistiť, kto tieto informácie novinárom poskytol.

Ján Počiatek sa drogovému testu vyhýba

Minister však zvolil opačnú cestu - podal trestné oznámenie

Minister Ján Počiatek namiesto toho, aby splnil verejný sľub - podal trestné oznámenie.

Namiesto výsledkov testu sa o zdroje informácií začala zaujímať Národná kriminálna agentúra. Podľa našich informácii sa takto chcú dostať ku zdroju informácií GINN - teda ku osobám, ktoré nám tieto skutočnosti oznámili. Okrem toho sme zaznamenali aj ďalšie zvýšené aktivity okolo združenia GINN.

Dňa 16.3.2013 sme preverovali informáciu, či a kedy sa Ján Počiatek tomuto testu podrobí.

Len pár dní potom, ako sme výzvu Ministrovi doručili, sme sa s ním (prípadne jeho hovorcom) chceli dohodnúť, kedy bude schopný tento test podstúpiť a verejenosti transparentne deklarovať, že návykové a psychotropné látky skutočne užíva alebo nie. Žiadny z dotknutých orgánov sa doteraz nevyjadril ani k otázke, "či je výkon funkcie Ministra zlúčiteľný s užívaním takých látok".

Čas, ktorý uplynul od doručenia verejnej výzvy Ministrovi:


Národná kriminálna agentúra (NAKA) / trestné oznámenie

Minister Ján Počiatek sa doteraz k výzve GINN nevyjadril a ani test, ktorý by sme financovali z našich zdrojov nepodsúpil. Namiesto toho, aby sa podrobil testu, prípadne poskytol vzorku svojich vlasov podal trestné oznámenie, ktoré v súčasnosti rieši NAKA a je evidované pod značkou PPZ-385/NKA-B-2013

Výzvu, ktorú GINN a Martin Daňo adresoval Ministrovi Počiatkovi začala preverovať Národná kriminálna agentúra. Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru vznikla 1. decembra 2012 zlúčením úradu boja proti korupcii a úradu boja proti organizovanej kriminalite. Národnú kriminálnu agentúru riadi riaditeľ, ktorý je priamo podriadený prezidentovi Policajného zboru.

Trestné oznámenie Ministra Jána Počiatka preveruje Prezídium Policajného zboru - Národná kriminálna agentúra - Národna protikorupčná jendotka.

Dňa 11.4.2013 doručila vyšetrovateľka NAKA mailom na adresu dano@smer.sk (z ktorej výzva bola odoslaná) predvolanie na výsluch.Vyšetrovaním sa zaoberá Mjr. JUDr. Hodálová, Tel. +421961056377. Vyšetrovateľka odmietla poučiť predvolaného o jeho právach ako aj oboznámiť so skutočnosťou, ktorú má v konaní preverovať. Podľa našich informácií je účelom trestného konania získať informácie o osobách, ktoré GINN-u poskytli informácie o skutočnosti, že Minister Ján Počiatek pravidelne užíva omamné a psychotropné látky.

Každý subjekt má právo pred výsluchom byť oboznámený s tým, k čomu sa má vyjadriť a tak, aby sa vedel rozhodnúť či bude alebo nebude vypovedať. Z listu predvolania nie je jasné, čo vyšetrovateľ bude požadovať ani k akje veci sa má predvolaný zástupca GINN vyjadriť a systematicky odmieta túto informáciu poskytnúť. Základné práva občana sú hrubo porušené!

Exkluzívnu nahrávku s vyšetrovateľom NAKA pred uskutočnením výsluchu si vypočujte tuto:


Informačné zdroje GINN sú však prísne chránené a garantujeme anonymitu

Zo zákona, praxe aj rozhodovacej činnosti súdov je jasné, že novinár nie je povinný polícii či súdu oznámiť v trestnom konaní meno človeka, ktorý mu podal dôležité informácie a môže tento zdroj ponechať v anonymite. Ochrana anonymity zdroja je nutná hlavne kvôli investigatívnej žurnalistike. Novinár má právo v rámci ochrany demokracie a zachovania slobody prejavu utajiť zdroj, ktorý by bol ohrozený.


Požadujeme tzv. vlasový test - je najpresnejší!

Testovanie drog z vlasov je v súčasnosti považované za najpresnejší spôsob na zisťovanie prítomnosti drogy v tele. Prinesie výsledky v najdlhšom časovom horizonte - na rozdiel od bežne využívaného testu drog v moči, kde výsledok informuje o užití drogy len v predchádzajúcich 2-5 dňoch - sa vyšetrením vlasov získa informácia o užívaní drog počas uplynulých 3 mesiacov až niekoľkých rokov. Pri bežných testoch sú si potencionálni užívatelia väčšinou vedomí blížiaceho sa testovania a preto užívanie drog pred samotným testom obmedzia. Okrem toho je výsledok testovania moču možné sfalšovať pridaním chemických látok do vzorky, prípadne zámerne nahradiť (zameniť) vzorku moču. Pri analýze vzoriek vlasov je jediným limitujúcim faktorom dĺžka vlasu. Bežným štandardom je analýza vlasov o dĺžke 3,9 cm, v takomto prípade test stanoví užitie drogy za obdobie predchádzajúcich 3 mesiacov.

Jediným testom sa stanoví prítomnosť u nás najužívanejších drog:

  • marihuana
  • kokaín
  • pervitín
  • extáza
  • heroín
  • a iné

Prostredníctvom testu sa dá určiť nielen prítomnosť a typ drogy, ale aj koncentrácia, na základe ktorej je možné určiť približnú frekvenciu užíivania. Výsledok testu vlasov nie je možné ovplyvniť!.


Prečo bol predvolaný novinár?

Má byť účelom vyšetrovania zastrašenie novinárov? Prečo Minister Ján Počiatek svoj vlas odmieta poskytnúť? Stačí nám malá vzorka jeho vlasov.

Preto zostáva otázne, prečo sa na list, ktorý bol dňa 14.3.2013 adresovaný prezidentovi republiky, vláde a samotnému Jánovi Počiatkovi, či jeho hovorcovi Martinovi Kóňovi doteraz nevyjadril ani jeden z adresátov a prečo Ján Počiatek svoj verejný sľub nedodržal (jeho časomieru vidíte v úvode).

Aký skutočný účel má plniť trestné stíhanie osôb, ktoré Ministra Jána Počiatak na drogový test vyzvali? Ján Počiatek verejne prisľúbil, že test podstúpi.

Je trestné žiadať, aby Minister verejne splnil, čo sľúbil? Základy demokracie, slobodného slova a ochrany novinárskeho zdroja sú tak opäť silno dotknuté.


Ďalšie informácie prinesiem priebežne tak, ako ich budem získavať.


Výzva na drogový test bola súčasťou Show Jana Krausa

Dňa 14.6.2013 bol do Show Jána Krausa pozvaný Martin Daňo (zakladateľ GINN). Ján Kraus mu položil otázku k drogovému testu a trestného oznámenia Ministra Počiatka.

Ďalšie videá

Ján Počiatek vypovedal na NAKA. Prišiel bočným vchodom.

Je Počiatek kontaminovaný kokaínom?! NAKA vypočula znalca z Viedne.

Poďte na test, pán Minister. Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.

Koľko stojí sľub? Čo chce Počiatek za pramienok svojich vlasov?

Ján Počiatek je PoPo. Vyšetrovanie sa končí, za nevhodnú otázku hrozí novinárovi väzenie.

Páčia sa Vám aktivity GINN?

Podporte aktivity pre ochranu verejného záujmu a boj proti korupcii. 'Ginn podporte priamo hmotne alebo finančne tu!


Autor: Martin Daňo

Dátum: 12.4.2013

Kľúčové slová: GINN, investigatíva, drugs, drogy, Slovensko, Slovakia, Ministry, JanPociatek, narkotiká, narkoman, drogy, naka, nak, nka, polícia, prezídium, Róbert Kaliňák SMER, SMER-SD, SMER sociálna demokracia
Páči sa vám článok? Podporte GINN