O platinu sa zaujímal aj SMER!

predaj majetku Štátnych hmotných rezerv - platinovych katalyzátorov - bol zmanipulovaný

Najnovšiu kauzu predaja platinových článkov monitorujeme už od jej počiatku.

Televízia Markíza a následne denník Plus1Deň informoval, že hodnotu 2.425.000 EUR predal štát formou elektronickej aukcie len za štvrtinovú cenu, teda 667.000 EUR

O predaj tohto majetku sa zaujímal aj SMER, nakoľko sme si všimili, že oznámenie o pripravovanom predaji úrad zverejnil len počas niekoľkých hodín a to tak, aby si to všimol čo najmenší okruh záujemcov.


Investigatívni novinári GINN preverovali dražbu platinových sitiek ešte pred jej uskutočnením - dostali sme TIP! Národná kriminálna agentúra sa na nás s otázkami obrátila až po viac ako roku. Mohlo sa dražbe zabrániť? Súťažné podklady sme si vyžiadali až prostredníctvom troch spoločností - hrozilo, že nám ich Štátne hmotné rezervy odmietnu poskytnúť. Aj na takýto účel prevádzkuje novinárska sieť niektoré obchodné spoločnosti.

O platinu sa zaujímal aj SMER, GINN


Súťažné podklady

Po preštudovaní súťažných podkladov sme v nich našli množstvo ustanovení naznačujúcich to, že dražba môže byť pripravená pre vopred vybraného výhercu. Záhadná sa napríklad javila aj forma zloženia zábezpeky a pod.

Dokument: Súťažné podklady a list nájdete tuto!

Podľa našich informácii, celá súťaž bola zorganizovaná vopred – údajne sa na nej pracovalo viac ako 3 mesiace a "isté osoby" ju pripravovali tak, aby do súťaže mohol byť zaradený len veľmi úzky okruh uchádzačov. Ďalej sme sa dozvedeli informácie, že tento druh produktov sa nedá ďalej spracovať na Slovensku a cieľovou krajinou bude pravdepodobne Švajčiarsko, kde to úspešný uchádzať už pravdepodobne aj speňažil za minimálne 3-násobok hodnoty, za ktorú predmety kúpil.

Treba si položiť otázku: "Prečo štát neoslovil priamo špecializované spoločnosti v zahraničí - tie, ktoré tieto produkty spracovávajú sa dajú spočítať na prstoch jednej ruky?.

Oslovené spoločnosti by teda mohli tieto zásoby kúpiť za omnoho vyššiu cenu a štát by získal viac.

Pýtať sa treba aj osôb, ktoré dražbu zorganizovali:

  • Poznali ste skutočnú hodnotu predávaných zásob?
  • Predali by ste tieto zásoby pod ich reálnu cenu, keby boli Vašim vlastným majetkom?
  • Prečo ste sa rozhodli ich predať práve v roku 2011?

Naši investigatívni reportéri ďalej zistili, že pôvodným úspešným uchádzačom mala byť firma, ktorá skončila v poradí na druhom mieste.

Ďalej si myslíme, že tento obchod bol dôkladne zorganizovaný a pripravený pre cieľovú skupiu "klientov" a nemal byť nikdy odhalený - až súčasné problémy na parlamentnej pôde opäť prinášajú fakty v podobe, ktorou by mohli uškodiť záujmom istých politických strán, pre ktoré tiež plynie časť príjmov aj z takýchto obchodov.

Bratislava, 17.10.2011 / Autor: Martin Dano

sk
Páči sa vám článok? Podporte GINN