Pravda o DPH: Treba ju zrušiť! Je proti občanom a slúži iba mafiánom a politickým výpalníkom

Daň navrhujeme nahradiť spotrebnou daňou vo výške 5 - 7% a budú ju platiť výlučne koncoví spotrebitelia. Ceny budú nižšie - príjem štátu vyšší, pseudomilionárov ubudne.

Dátum: 4. Marec 2011 - Autor: Martin Daňo

Dátum aktualizácie: 1.8.2018

Občianske združenie GINN pripravuje spustenie najväčšej iniciatívy za zrušenie princípu dane z pridanej hodnoty DPH - tak ako tu existuje už dve desaťročia. Nefunguje totiž a z výberu dane zostáva v štátnom rozpočte takmer 0 - boli roky, kedy sme na vratkách DPH dokonca vyplatili viac ako sme do štátneho rozpočtu prijali.

Funguje to jednoducho - štát prijme na DPH ročne približne 8 mld. EUR a na vratkách DPH vyplatí pribižne 6mld EUR = tzn. štát si ponechá sotva 2 mld EUR - pričom je to len hrubý výnos. V uvedenom čísle ešte nie je sú započítané náklady na správu dane, trestné stíhania, software, daňové kontroly a pod.

Zákon o DPH tak ako existoval od svojho počiatku v rôznych obmenách
bol najväčším zločinom histórie moderného Slovenska.

GINN dokázal, že zo zaplatenej dane (základná sadzba je 20%), ktorú platíme v každej spotrebe, tovare a službe, nakoniec štátu zostáva sotva 5-6%. Podľa údajov zo štatistík za viac ako desaťročie, až 75% z vybranej dane sa vypláca podnikateľom na tvz. vratkách DPH, resp. nadmerných odpočtoch.

Nemá tiež logiku, aby radový občan odvádzal štátu 20% z každej zakúpenej potraviny či služby - a štát z toho mal sotva štvrtinu. Tak ako nemá logiku ponechávať voľný priestor na podvody s nadmernými odpočtami DPH. Tiež je nelogické a je to protiprávne, aby podnikateľ v deň vystavenia faktúry odberateľovi bol automaticky dlžný štátu vyfaktúrovanú daň aj bez toho, či mu odberateľ túto daň zaplatí, tak ako je aj neprípustné aby nárok na vrátenie DPH mal platiteľ dane bez toho, aby daň vôbec dodávateľovi zaplatil.

Celý systém DPH je chorý, scestný, proti zdravej logike a rozumu.

Profitujú na ňom len osoby blízke politickým kruhom a ľuďom z prostredia Finančnej správy - zákon nie postavený v záujme radových podnikateľov a občanov.

Video, ktoré ako prvý spracoval GINN zobrazuje fakty a základné princípy fungovania DPH.

Video z 8.2.2015

Video z 31.7.2018

Nadmerné odpočety prestanú existovať!

Príjem do štátneho rozpočtu (teda rozdiel medzi prijatou daňou a sumou, ktorú štát vyplatí na nadmerných odpočtoch) pritom nebude nižší - naopak. Cena tovarov a služieb bude nižšia, príjem štátneho rozpočtu vyšší a podvody s vratkami DPH už nebudú existovať - nebude na nich totiž daná možnosť, tak ako je tomu už viac ako 22 rokov.

V praxi to bude znamenať, že podnikatelia a firmy medzi sebou na tovary a služby nebudú faktúrovať žiadnu daň a spotrebnú daň (teraz označovanú DPH) zaplatí až konečný spotrebiteľ a tú podnikateľ bude mať povinnosť priamo uhradiť do štátneho rozpočtu. Zvýši sa spotreba, zníži sa admnistratívne zaťaženie podnikateľov aj štátu - život bude krajší, spravodlivejší a slobodnejší

Dokonca nebude treba ani registračné pokladne. Prečo?

  • Posledné roky zostáva z vybranej dane v rozpočte sotva 5%, tzn. zrušiť vyplácanie nadmerných odpočtov a ponechať len daň 5%, čo bude čistým výberom dane
  • budú nižšie ceny potravín, liekov a všetkých druhov tovarov
  • ekonomika sa oživila - vzrastie spotreba - štát vyberie na dani viac ako je tomu v súčasnosti
  • znížia sa náklady na adninistratívne konanie a zbytočné evidencie
  • nebude existovať priestor na uplaňovanie nadmerných odpočtov DPH
  • zníži sa počet daňových kontrol a trestných stíhaní - zároveń sa zníži kriminalita, zbytočné trestné oznámenia a vyšetrovania, vymizne priestor na korupciu
  • pri malej dani nie je treba ani registračné pokladne - je motivácia radšej poctivo odviesť tržby ako klamať a podvádzať
  • a hlavne: zlepší sa život každého občana

Tabuľka Slovensko a Česká republika

Pre porovnanie GINN spracoval údaje z Finančnej správy zo Slovenska a Českej repubiky. V tabuľke nižšie vidno, že výber DPH je na Slovensku o polovicu nižší ako v Českej republike. Kým u nás na DPH štátu zostane v rozpočte 4,83%, v Českej republike je to viac ako 10%.

Dokonca vidíme roky 2000, 2001, 2002, 2004 (v čechách aj rok 2003) - kedy štát na vratkách DPH vyplatil viac ako vybral. Táto daň teda vôbec nemusela existovať. Toto škandalózne zistenie sa roky v štatistikách Finančnej správy na Slovensku kamuflovalo - a to tak, že štát zverejnil výber na všetkých daniach spolu (tzn. spočítal príjmy dane z príjmu, spotrebných daní, motorových vozidiel a pod.) a od toho odrátal vratky DPH - takto bol výber dane stále v pluse. GINN však zverejňuje čistý výber DPH, kde jasne vidno, že politici roky zavádzali verejnosť a zakrývali skutočnosť, že sa na nadmerných odpočtoch vypláca viac ako vyberá.

Ďalším zaujímavým znakom je, že nástupom vlády SMER-SD v roku 2006 vstúpli výplaty vratiek DPH o 30% a nasledujúce rok tiež tak, že počas vlády Roberta Fica vstúpli vratky DPH až o 80%. Kto teda na DPH profituje? Komu slúži?

Celá tabuľka DPH je na tejto linke

Celá tabuľka DPH je na tejto linke

Všetky dôležité informácie o iniciatíve za zrušenie DPH a zavedenie dane zo spotreby Vám budeme prinášať na stránke ginn.press a dane.sk Iniciatívu spúštame aj napriek tomu, že aj v prípade úspechu bude implementácia do systému Európskej únie problematická - ale nie vylúčená.

Vaše podnety a skúsenosti k DPH posielajte na info@ginn.press

Podporte GINN v odhaľovaní pravdy a budovaní lepšej občianskej spoločnosti

Dátum: 4. Marec 2011 - Autor: Martin Daňo

Dátum aktualizácie: 1.8.2018

sk
Páči sa vám článok? Podporte GINN