Úspech: Ginn získal verejný prísľub, že FNM podpíše dodatok ku rizikovej zmluve

Manažér Fondu národného majetku Tomáš Novanský chce dať „svoju hlavu“ za súkromnú advokátsku kanceláriu - pre štát budú robiť zadarmo!

Fond národného majetku


Dátum publikovania: 9.5.2013 o 8h

Autori: Lenka Dale, Grafické spracovanie: GINN a Martin Daňo


Fond národného majetku stále čelí riziku, že si od neho súkromná advokátska kancelária Koval & spol môže faktúrovať aj viac ako 60tis. EUR za každý právny úkon. Štátu hrozí, že aj po rokoch môže dostať faktúru na ťažké státisíce EUR.

Na prípad sme upozornili pred dvoma týždňami v článku tu.

Ešte v roku 2012 totiž len na základe osobného rozhodnutia člena výkonného výboru FNM Tomáša Novanského pridelili právne zastupovanie sporu medzi FNM a Zachem a.s. Strážske advokátskej kancelárii Koval & spol bez verejnej súťaže, na základe priateľských kontaktov. „Robia to zadarmo, za podielovú odmenu v prípade víťazstva,“ argumentovali zástupcovia FNM. Podielová odmena by v prípade víťazstva predstavovala 2,7 milióna eur a Koval & spol by ale odmenu dostať nemali, keďže sa cez verejné obstarávanie hľadá právnik transparentnou cestou. Z prvého pohľadu to skutočne vyzerá, že tento spor rieši advokátska kancelária zadarmo - lenže matematika je úplne iná.

Podľa zákona má advokátska kancelária nárok aj na odmenu za právne úkony, ak sa ich zmluvne nezriekne. Jeden právny úkon (čo je napríklad už len prijatie zmluvy, účasť na pojednávaní, rokovanie... ) pritom v tomto prípade vychádza až na závratnú sumu 60.186,53 eura bez DPH plus režijný paušál 7,81 eur! Tarifná odmena je daná zákonom 655/2004 Z.z.

Zdá sa, že čas, počas ktorého si advokátska kancelária môže kumulovať právne úkony sa umelo predlžuje - napríklad aj tým, že FNM zrušil verejné obstarávanie, pretože sa doňho prihlásili dve advokátske kancelárie, ktoré by štát zastupovali za 0 EUR. Pritom zástupca jednej z nich je rodina s jedným z manažérov Fondu národného majetku - pána Gedru. Cena "0" EUR v spore, v ktorom je možné zarobiť až 2,7 milióna eur teda súťaž narušila - vraj ju nebolo možné predpokladať. Bolo jasné, že v hre nie je čistý úmysel, ale narušiť priebeh súťaže a včasný výber advokáta. FNM namiesto toho aby podozrivé ponuky vylúčil pre neprimerane nízku sumu - zrušil celé obstarávanie a tak sa vrátil na začiatok (príprava novej súťaže si vyžiada často aj týždne a mesiace príprav). Prípad tak zostáva naďalej v advokátskej kancelárii Koval & spol s rizikom, že štátu raz vyúčtuje aj viac ako 60tis. EUR za každý právny úkon čo vykoná. Úrad pre verejné obstarávanie vyzval FNM na odstránenie protiprávneho stavu, zatiaľ sa nestalo nič. Verejné obstarávanie stále nepokračuje ani nebolo vyhlásené nové. Zatiaľ z toho ticho profituje dočsná advokátska kancelária, lebo môže kumulovať úkony.

Náprava? Štát podpíše k zmluve dodatok

GINN vyzval FNM na uzatvorenie dodatku ku zmluve, v ktorom sa kancelária zaviaže, že nebude žiadať peniaze za právne úkony. Uzatvorením dodatku tak transparentne potvrdia to, že advokátska kancelária, ktorej bol prípade zverený do času, kým sa nájde lacnejší advokát, pracuje skutočne bez nároku na odmenu. FNM to takto nevidí - vrat dôvod na žiadny dodatok nebol.

Oslovili sme teda aj Jána Drgonca, bývalého sudcu Ústavného súdu, experta na ústavné právo. „A za čo by robili, keby mali takýto dodatok k zmluve?“ spýtal sa okamžite. Po vysvetlení, že deklarujú ochotu robiť to zadarmo len skonštatoval: „No to je absurdné podľa môjho názoru. No dobre, keď to robia zadarmo, tak si myslím, že ten dodatok by bol v poriadku.“


Telefonický rozhovor s Jánom Drgoncom


Ďalší z expertov na ústavné právo na sociálnej sieti po zverejnení článk vtipne skonštatoval: „no niektorí študenti sa fakt podarili :-).“

Peter Kresák, no niektorí študenti sa fakt podarili

Ale došlo k zmene

Po takmer dvoch týždňoch ale prišiel zlom. Po dlhých rokovaniach sme získali verejný prísľub, že dodatok FNM spraví! Ginn tak opäť dokázal, že nielen píše ale aj zasahaju - chránime verejné zdroje a bránime plytvaniu verejných financií, čo niektoré subjekty, zdá sa, robia cez rôzne právne kľučky a kamarátske vzťahy, ktoré sú často nejasné a skryté. Podľa zákona je totiž možné si sumu za úkony vyfakturovať trebárs aj po roku a naraz!

„Dávam osobne svoju hlavu na to, že si nevyfakturujú nič mimo toho čo majú zazmluvnené,“ vyhlásil najskôr hrdo člen výkonného výboru FNM T. Novanský. Lenže – zazmluvnené práve je, že majú nárok si uplatniť aj sumu za právne úkony, ktorá sa môže vyšplhať na ťažké státisíce, možno aj milióny EUR. T. Novanský nakoniec prelomil prvotnú vlnu nesúhlasu a dal jasný prísľub, čo dávame do pozornosti aj politikom, ktorých táto kauza zaujala: „Pre pokoj v duši a pre vaše upokojenie, lebo ja som pokojný v tomto smere, nečerpajú sa žiadne zdroje, nič sa nerozkráda, nič sa nedeje, tak ja kľudne ten dodatok teraz zatelefonujem a dám ho pripraviť.“

Prelomová nahrávka s Tomášom Novanským z FNM

Kedy príde zlom?

Už v pondelok 13.5.2013 by tento dodatok mal byť zverejnený na internete a v utorok 14.5.2013 by mal byť právoplatný. V záujme šetrenia financií tohto štátu čakáme! A výberové konanie na právne služby vo veci FNM verzus Zachem a.s. Strážske sledujeme aj naďalej!Prepis nahrávky s Jánom Drgoncom

J. Drgonec: A za čo by robili, keby mali takýto dodatok k zmluve?

L. Dale: No oni tvrdia, že to robia zadarmo.

J. Drgonec: No to je absurdné podľa môjho názoru. No dobre, buď keď to robia zadarmo, tak si myslím, že ten dodatok by bol v poriadku, však by len doplnili, že to robia zadarmo alebo zmluvne sa zaviazali, že to budú robiť zadarmo.

L. Dale: My sme to aj vyrátali dokonca. Tam to vychádza na vyše 60 000 za jeden právny úkon.To je strašne veľa peňazí.

J. Drgonec: Hahaha.

L. Dale: Neviem aká je tam lehota dokedy by si podľa zákona mohli potenciálne uplatniť tieto právne úkony?

J. Drgonec: Zrejme v bežnej premlčacej lehote, v podstate v dvoj alebo 3-ročnej lehote, podľa toho podľa ktorého zákona je tá zmluva robená. Ale určite to podľa zákona v nejakej lehote uplatniteľné je.

Hej. To znamená, že nemusia to robiť priebežne, ale úplne v pohode dodatočne. Dodatočne hej.


Nahrávka s Tomášom Novanským: Pre pokoj duše dáme dodatok

T. Novanský: Prosím.

L. Dale: Dobrý. Tu je Lenka Dale.

T. Novanský: Pozdravujem.

L. Dale: Prosím Vás ja som sa chcela len spýtať na ten dodatok.

T. Novanský: Viete čo skúste cez hovorkyňu, lebo to čo ste vy posledne, čo sa vám podarilo napísať, je absolútny nezmysel. My sme vám poslali aj rozhodnutie Ústavného aj Najvyššieho súdu, ktoré absolútne vyvracajú to, čo ste vy tam vymysleli.

L. Dale: S tým nesúhlasíme.

T. Novanský: S tým vy nesúhlasíte? Môžete s tým nesúhlasiť, ja nebudem konať na základe vašich....

L. Dale: Ja sa len pýtam, že prečo je problém urobiť dodatok, keď oni deklarujú, že to robia zadarmo, vy deklarujete že sa to robí zadarmo, tak v čom je problém?

T. Novanský: Ja som nepovedal, že je problém urobiť dodatok. Ja dávam a to si môžte aj do záznamu dať, ja dávam osobne svoju hlavu na to, že si nevyfakturujú absolútne nič mimo toho čo majú zazmluvnené a je tam aj rozhodnutie aj Najvyššieho aj Ústavného súdu. Ja predsa nemôžem reagovať na každú novinársku interakciu.

L. Dale: Sú aj iné rozhodnutia Najvyššieho súdu, nemáme precedensné právo

T. Novanský: Viete ako, nebudem s vami pani Dale diskutovať na tému, či vy máte alebo my máme dobrý právny názor. Jednoducho. My nemá e problém zverejniť alebo podpísať akýkoľvek dodatok. Spoločnosť, ktorá to zastupuje do času ukončenia výberového konania, nebude možno ani nič fakturovať a je to tak. My máme rozhodnutia Najvyššieho aj Ústavného súdu, ktoré sme vám zaslali, vy ste v odmietli zverejniť, náš nárok na opravu. Máte za sebou tú svoju webstránku, rozposielajte si to kam chcete. Viete, čo ja mám s vami diskutovať, keď vnútorne si vymyslíte veci.

L. Dale: Nič tam nie je vymyslené.

T. Novanský: Nič tam nie je vymyslené? A prečo ste nám neposlali vy to vaše rozhodnutie, ktoré sme od vás žiadali? Len to tvrdíte. My sme vám poslali exaktne rozhodnutia aj NS aj US a vysvetlite, prečo vy ste to neposlali, keď pani hovorkyňa naša to od vás pýtala a vy ste jej to sľúbili.

L. Dale: Ale ja by som je to poslala úplne kľudne, môžem jej to poslať aj teraz.

T. Novanský: Ale ste jej to neposlali. Už dva týždne ste jej to neposlali.

L. Dale: Pretože predtým, kým sme to my posielali, medzitým prišla vaša žiadosť.

T. Novanský: Teraz sa chcem spýtať pani, pani Dale, keď ja spravím dodatok zajtra, hej, napíšete aspoň ospravedlnenie? Alebo niečo podobné?

L. Dale: Keď spravíte dodatok, tak spravíme že vec je skončená a áno, FNM postupoval v tejto veci tak ako sa postupovať má. Áno.

T. Novanský: No. Tak viete čo, nemám ja s tým najmenší problém. Ak máte v sebe toľko novinárskej sily, že to teda zverejníte ako opravu, nemám ja s tým problém. Ja teraz zatelefonuje do spoločnosti, nech mi na zajtra pripraví dodatok. Budúci týždeň alebo v piatok sa vráti pán predseda to podpíšeme, v pondelok to zverejníme na internete, od utorka je platný. To ja nemám s najmenší, na sekundu s tým nemám problém. Idem teraz zavolať do právnej kancelárie, nech mám vo štvrtok na stole ten dodatok.

L. Dale: Dobre. A potom bude vec uzavretá.

T. Novanský: Ja tiež nemôžem diktovať tej spoločnosti nejaké termíny, ale toto? Ja s týmto naozaj nijaký problém nemám, oni si nikdy nebudú nič fakturovať, už vôbec nie také sumy ako tam boli podľa sadzobníka uvedené. S nimi je dohoda jasná, takže ja v tom nevidím problém. Spravíme dodatok a zverejníme, ja vám ho zašlem, zavesím ho na internete a vec je vybavená.

L. Dale: Ok. Takže uvidíme, dobre?

T. Novanský: Uvidíme. Tak ako ste to vy naformulovali aj s dohadmi aj so všetkým ostatným, to sa mi zdá maximálne neprofesionálne. Ale to je moje hodnotenie a nielen moje, ale aj ostatných.

L. Dale: Tak musíte uznať, že toto riziko tam jednoducho stále je pokiaľ nie je ten dodatok.

T. Novanský: Viete čo, toto riziko je aj v ďalších 370 000 zmluvách, ktoré.... Takýchto rizík, takýchto zmlúv, ako ste to vy interpretovali nájdete na každom rezorte, ktoré sú postavené na succesii, takéto riziko nájdete v každej druhej zmluve na každom ministerstve. Všetci čo robili výsledok za odmenu, všetci čo robili výsledok za odmenu majú rovnaké zmluvy štandardne.

L. Dale: Tak to treba zmeniť, aby nedochádzalo k tomu, že sa budú verejné peniaze rozhadzovať.

T. Novanský: My nič sme nerozhadzovali. Žiadna spoločnosť Koval a spol nezarába a nečerpá peniaze vo výške 60 000 za jeden úkon.

L. Dale: Zatiaľ.

T. Novanský: Zatiaľ nie.

L. Dale: Zatiaľ nie. Ale ma na to právo.

T. Novanský: Viete, vy ste nám, pani Dale, neposlali to vaše stanovisko doteraz.

Vy nemáte advokátov?

L. Dale: Či nemáme my advokátov? Keď nám naši advokáti dajú rozhodnutie Ústavného aj Najvyššieho súdu, úplne identické, v ktorom je to polopatisticky napísané, že sa nemôže dualizovať odmena, tak načo by sme ako ...

T. Novanský: Pre pokoj v duši a pre vaše upokojenie, lebo ja som pokojný v tomto smere, nečerpajú sa žiadne zdroje, nič sa nerozkráda, nič sa nedeje, tak ja kľudne ten dodatok teraz zatelefonujem a dám ho pripraviť.

L. Dale: Lebo práve nám expert na ústavné právo povedal.

T. Novanský: Predsa rozhodnutie nejakého senátu je viac ako nejaký expert. Už nejaký judikát je istým precedensom v tejto veci a kto si dovolí rozhodnúť inak? Dopadne to tak ako ja stále rozprávam, nie ako vy píšete. To vám sľubujem a tomu verte prosím pekne. Ja viem, že sa snažíte zaujať nejakou, nejakým show, ale tu ste netrafili vôbec.

L. Dale: No uvidíme v každom prípade.

T. Novanský: Dobre, pani Dale, majte sa krásne.

L. Dale: Dovi.


Páčia sa Vám aktivity GINN? Podporte nás!

Zdieľajte naše príspevky alebo ich "lajkujte", prípadne nás podporte hmotne alebo finančne.

Rozšírenou distribúciou našich článkov nám vyjadrite podporu a podporíte boj proti klientelizmu, korupcii a nehospodárnom riadení štátu.

Pomôžete nám budovať stále lepšie nástroje pre kontrolu štátnej správy a verejnej moci a publikovať články, aké v iných médiach nenájdete.

Základné informácie o možnostiach podpory GINN - nájdete TU!


Dátum publikovania: 9.5.2013 o 8h

Autori: Lenka Dale, Grafické spracovanie: GINN a Martin Daňo


Páči sa vám článok? Podporte GINN