Ján Počiatek podal trestné oznámenie. Národná kriminálna agentúra vypočula Martina Daňa

Minister Ján Počiatek podal trestné oznámenie za to, že ho novinári listom vyzvali k splneniu jeho verejného sľubu, že sa podrobí drogovému testu

Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala trestné stíhanie vo veci verejnej výzvy, ktorá bola adresovná Ministrovi dopravy Jánovi Počiatkovi, aby splnil svoj sľub a podstúpil test na prítomnosť omamných a psychotropných látok v jeho tele (drogový test).

Výzva adresovaná Ministrovi je TU.

NAKA

Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru vznikla 1. decembra 2012 zlúčením úradu boja proti korupcii a úradu boja proti organizovanej kriminalite. Národnú kriminálnu agentúru riadi riaditeľ, ktorý je priamo podriadený prezidentovi Policajného zboru.

Martin Dano navštívil NAKA

Agentúra je špecializovaným útvarom Policajného zboru zameraným najmä na odhaľovanie, dokumentovanie a vyšetrovanie vybraných prípadov najzávažnejšej organizovanej trestnej činnosti páchanej organizovanými skupinami, zločineckými a teroristickými skupinami, trestnej činnosti súvisiacej s drogami, korupciou, konkurzným a vyrovnávacím konaním, verejným obstarávaním a verejnou dražbou, vybraných prípadov trestných činov proti majetku podľa štvrtej hlavy osobitnej časti Trestného zákona a trestných činov hospodárskych podľa piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti, nezákonných finančných operácií, kapitálového a finančného trhu, a tiež financovania terorizmu na území Slovenskej republiky.

Výsluch na Prezídiu Policajného Zboru

Dňa 18.4.2013 sa na Prezídium policajného zboru, Národnú kriminálnu agentúru, Jednotku boja proti korupcii dostavil Martin Daňo, aby ako svedok podal vysvetlenie v oznámeniu Ministra Počiatka. Celé sa odohráva za zvláštnych okolností.

Predvolanie na výsluch NAKA nájdete TU.

Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek drogový test absolvovať ak ho na neho niekto vyzve. O týždeň neskôr ho Martin Daňo a GINN na na taký test aj vyzvali. Počiatek za to na Martina Daňa podal trestné oznámenie a verejnej výzve sa už viac ako mesiac vyhýba (viď časomiera)

Výzvu, ktorú Počiatek obdržal začala preverovať Národná kriminálna agentúra - podal trestné oznámenie.

Polícia vyšetruje:

 • kto novinárom informácie poskytol
 • kto list napísal
 • kto vytvoril formulácie viet
 • čo je GINN
 • kto je Martin Daňo

Zdá sa, že políciu nezaujímava, či je pravda či Ján Počiatek drogy užíva alebo nie, a ani to, či je ochotný odovzdať včas vzorku svojich vlasov.

Príchod na NAKA prebiehal takto:

Otázky vyšetrovateľky

Podľa spôsobu komunikácie sa polícia takto chce dostať ku zdroju informácií GINN - teda ku osobám, ktoré nám tieto skutočnosti oznámili. Okrem toho sme zaznamenali aj ďalšie zvýšené aktivity okolo združenia GINN a osoby Martina Daňa.

Vyšetrovateľka oznámila, že Daňo nie je v postavení svedka, ale osoby, ktorá je vypočutá, aby doplnila skutočnosti trestného oznámenia. "Nemá teda nárok ani na svedočné", dodáva. Tu si myslíme, že vyšetrovateľka je v omyle a zákon zle interpetuje (redakcia).

Vyšetrovateľka kládla vzhladom k meritu veci veľmi prapodivné otázky:

 • Kto bol autorom mailu zo dňa 14.3.2013? (teda výzva, ktorá sme adresovali Počiatkovi)
 • Kto bol autorom tvrdení? (teda že Počiatek berie drogy)
 • Kto bol autorom uvedených viet? (teda kto ich prepísal)
 • Ako vydavateľ a novinár - riadite sa Etickým kódexom novinára?
 • Za akým účelom ste uvedenú verejnú výzvu zaslali na konkrétne emailové adresy?
 • Je združenie GINN registrované?

Každý ma totiž právo pred samotnou výpoveďou oboznámiť sa so skutkom, pre ktorý sa vyšetrovanie začalo a zvážiť, či bude alebo nebude vypovedať. Informáciu o obsahu trestného známenia vyšetrovateľ neposkytol a ani ho Daňovi neukázal. Je tiež možné, že obsah trestného známenia môže byť dodatočne upravovaný v kontexte toho, ako vypovedal Daňo.

Ak by sme mali byť v dohadoch, je pravdepodobné, že trestné stíhanie bolo začaté z dôvodu ohovárania. Na to však treba dokázať, že informácie nie sú pravdivé ako aj to, či skutočne k ohováraniu došlo. Novinári totiž chceli transparentným spôsobom skúmať, či prijaté informácie z rôznych zdrojov sú pravdivé. Chýba nám len výsledný test - Minister Počiatek sa mu vyhýba.

Vyšetrovateľ svedkovi: Vy 'my' nemáte čo klásť otázky!

Na otázku, či už polícia skúmala pravdivosť informácií, že Počiatek skutočne drogy užíva, resp. či sa už testu podrobil, vyšetrovateľka PZ / NAKA Daňovi odpovedala: "Vy my nemáte čo klásť otázky."(pričom v slove "my" je opäť gramatická chyba vyšetrovateľky :-) )

Daňovi bolo odoprené aj právo oboznámiť sa s textom trestného oznámenia.

Úkon výsluchu prebiehal veľmi neštandardnou formou - pred ním chceli odobrať mobilné telefóny a svedka Martina Daňa a otázky smerovali k tomu, aby prezradil, kto novinárom informácie poskytol.

Tiež nás zaujímalo, prečo NAKA - jedna z nasilnejších silových zložiek štátu - rieši toto podanie namiesto toho, aby Minister predstúpil a transparentným spôsobom sa testu podrobil tak, ako to sľúbil.

Právo a základná povinnosť novinára je však informačné zdroje chrániť

V zmysle etické kódexu a súvisiacich právnych noriem - novinár chráni svoje informačné zdroje - Martin Daňo odpoveď na otázku vyšetrovateľky k zdroju informácií odmietol poskytnúť odpoveď teraz aj v budúcnosti.

Čo je skutočným cieľom vyšetrovania

Je cieľom trestného konania zastrašiť Martina Daňa a novinárov GINN?

Prečo sa Minister testu na drogy doteraz odmieta podrobiť?

Kto v skutočnosti riadi Ministerstvo dopravy?

Žaloba o vydanie troch vlasov Počiatka

Združenie GINN zadalo podnet na spracovanie civilnej žaloby proti pánovi Počiatkovi vo veci vydania troch vlasov. Počiatek totiž vyhlásením pre denník Plus 1 Deň tento sľub deklaroval verejne a musí ho splniť. K podaniu žaloby sa budú môcť zapojiť aj všetci spoluobčania. Informácie prinesieme už čoskoro.


Zápisnica z výpovede svedka

Strana 1

NAKA - zápisnica z výsluchu svedka

Strana 2

NAKA - zápisnica z výsluchu svedka 1

Strana 3

NAKA - zápisnica z výsluchu svedka 2

Strana 4

NAKA - zápisnica z výsluchu svedka 3


Výzva na drogový test bola súčasťou Show Jana Krausa

Dňa 14.6.2013 bol do Show Jána Krausa pozvaný Martin Daňo (zakladateľ GINN). Ján Kraus mu položil otázku k drogovému testu a trestného oznámenia Ministra Počiatka.


Autor: Martin Daňo

Bratislava, 19.4.2013


Séria reportáže: Kauza Megalodon / Gorila

Produkcia: GINN & Martin DAŇO • 2013

Osoby: Ján Počiatek


Zahlasujte za náš článok na vybrali.sme.sk

Podporte nás finančne alebo hmotne


Kľúčové slová: Ministerstvo, Ministerstvo Dopravy, minister, minstry, Slovak, Slovakia, Slovensko, látky, drogy, test, testovanie, vlasy, hair, drug, drugs

Páči sa vám článok? Podporte GINN