Štát zastrašuje novinárov a aktivistov! Podozrenia sa potvrdzujú

Kým v minulosti sa nepríjemné subjekty likvidovali fyzicky, dnes sa na to používajú sofistikované nástroje - zneužíva sa štátna moc.


Produkcia: GINN / Dátum: 23.5.2013, o 11h

Autor: Martin Daňo


Reportéri GINN začali pred časom preverovať spôsob, akým boli do funkcie vymenovaní vedúci predstavitelia finančnej správy a ich majetkové pomery. Na nasledujúci deň im prišla daňová kontrola.

Opäť sme svedkami zastrašovania štátnou mocou - doba prenasledovania a šikany je späť!

Prednedávnom sa potvrdili zistenia novinárov, že aj v "najdemokratickejšej" krajine sveta - USA - daňový úrad nadmernými kontrolami zaťažuje aktivistov.

Článok: ČT: Vláda USA vraj o "daňovej šikance" aktivistov vedela už minulý rok

Podobné postupy a praktiky sa roky dejú aj na Slovensku. Daňové, colné a policajné orgány sa využívajú na zastrašovanie a šikanu najmä nepohodlných subjektov, t.j. takých, ktorí poukazujú na nedostatky súčasnej vlády, jej orgánov, kauzy a podobne. Jeden podobný prípad sa udial minulý týždeň. Novinári GINN kontaktovali generálneho riaditeľa Finančnej správy pre sekciu daní a ciel - Ing. Daniela Čecha s cieľom položiť mu otázky k jeho menovaniu do funkcie.

Generálnym riaditeľom už za neuveriteľných 7 dní

Daniel Čech má 34 rokov. Zistili sme, že 15 rokov bol podnikateľom a na Finančnu správu prišiel po voľbách v roku 2012 pracovať doslova z "ulice". Získal hodnosť plukovník - hoc nikdy predtým v štátnej správe nepracoval. Riadi viac ako 9 tisíc colníkov a daňovákov. Čech požíva nadštandardné platové a osobné výhody (viď TOP 15 platených osôb vo FS). Na svoje miesto sa dostal pozoruhodným spôsobom - aby sa nemuselo vypisovať riadne výberové konanie, bol najprv na 7 dní prijatý za bežného daňového kontrolóra - hneď potom ho povýšili do pozície generálneho riaditeľa sekcie. Je to NEUVERITEĽNÁ a ÚCHVATNÁ KARIEŔA, o ktorej mnohí môžu iba snívať.


  • Najprv bol 15 rokov podnikateľom Od. 16. 3 1997 do 14.6.2012 pracoval v spoločnosti MAKRO spol. s.r.o. na pozíciách ako obchodný zástupca, konateľ spoločnosti, obchodný riaditeľ, generálny riaditeľ, spolu v rozsahu 15 rokov a 95 dní.
  • Od 15.6.2012 pracoval na Finančnom riaditeľstve SR v dočasnej štátnej službe ako kontrolór - daňovým kontrolórom bol iba 7 dní
  • Dňa 22.6.2012 bol vymenovaný do funkcie generálny riaditeľa sekcie
  • Keďže je šéfom colníkov, štátu mu prepožičal titul plukovník - je to vysoká hodnosť na ktorú si bežný colník musí počkať minimálne 21 rokov. Daniel Čech ju získal za pár dní!

Daniel Cech a kariera


Telefonická nahrávka generálneho riaditeľa

Reportérka GINN Lenka Dale sa s Danielom Čechom spojila telefonicky a zisťovala podrobnosti. Zdá sa, že Daniel Čech má s vysvetlením jeho menovania do funkcie ťažkosti. Tu je telefonická nahrávka:

Následky? Kontroly, kontroly, kontroly a šikana

Len 1 deň potom, ako Čecha telefonicky kontaktovala reportérka Lenka Dale z GINN - ozvala sa Martinovi Daňovi (zakladateľovi GINN) colnica - chcú vykonať kontrolu! - a to čo najskôr!

Daniel Čech šéfuje colnej a daňovej správe. Jeho priamo nadriadeným vedúcim je Ing. František Imrecze - prezident finančnej správy - o tom GINN zverejnil správu, že po nástupe do svojej funkcie si za peniaze daňových poplatníkov kúpil tzv. zlaté telefonické číslo.

Príkaz na daňovú kontrolu dane z vína prišiel 16.5.2013, t.j. iba jeden deň potom, ako GINN začal overovať informácie o pôsobení Ing. Daniela Čecha.

Bežne sa kontrola oznamuje listom a subjekt má čas na jej prípravu: môže požiadať o jej odklad, pripavit si doklady a pobobne - predovšetkým každá kontrola musí mať dôvod - nesmie byť predmetom svojvôle úradníka.

Náhodné, námatkové alebo neodôvodnené daňové kontroly sú preto nezákonné - nie je totiž možné daňovú kontrolu vykonať svojvoľne - vždy musí existovať určité podozrenie, ktoré dá podnet na vykonanie kontroly. Predovšetkým však každému subjektu, u ktorého sa kontrola ide vykonávať, musia byť známe skutočnosti prečo sa ide vykonávať a aj to čo konkrétne sa ide preverovať. O tom existujú už desiatky rozhodnutí prevažne vo vyspelých a kultúrnych krajinách. Na Slovensku tomu tak nie je!

Kontrola nikdy nesmie byť predmetom svojvôle či "náhody"

Colná kontrolórka, Vladimíra Ambrusová, v telefonickom rozhovore potvrdila, že sa vraj jedná o "náhodnú" kontrolu, teda kontrolu bez odôvodneného podozrenia - Daňa so žiadosťou o stretnutie vo veci začatia daňovej kontroly zavolala v rovnaký deň ako dostala poverenie. Colnica chce vykonať daňovú kontrolu na tzv. "tiché víno", ktoré však Martin Daňo na slovensko nikdy nedoviezol a ani nepredával - hoc mal na to licenciu.

Prinášame exkluzívnu nahrávku daňovej kontrolórky a Martina Daňa (a jeho reakcie) na oznámenie, že sa daňová kontrola začína:

Martin Daňo v roku 2013 na Slovensko priniesol novinársku sieť GINN. Do roku 2010 bol aj oprávneným príjemcom na víno, tzn. mohol víno na Slovensko dovážať.

Colný úrad chce kontrolu vykonať za komoditu, ktorú subjekt nikdy neobchodoval, nedoviezol a a ni nepredával - prečo teda daňová kontrola? Máme za to, že je účelová a začatá s jediným cieľom - ZASTRAŠIŤ.


Produkcia: GINN / Dátum: 23.5.2013, o 11h

Autor: Martin Daňo


Dotknuté osoby a inštitúcie

Na prvej nahráve: Daniel Čech (Finančná správa), Lenka Dale (GINN)

Na druhej nahrávke: Vladimír Ambrusová (Colný úrad) a Martin Daňo (GINN)

Dotknuté osoby: František Imrecze - prezident FS, Ing. Ondrej Jendroľ, Fekiačová, Čurilla, Branislav Schroner

Ďalšie informácie: Kriminálny úrad Finančnej správy, Prezídium policajného zboru, Národná kriminálna agentúra - NAKA


Páčia sa Vám aktivity GINN? Podporte nás!

Zdieľajte naše príspevky alebo ich "lajkujte", prípadne nás podporte hmotne alebo finančne.

Rozšírenou distribúciou našich článkov nám vyjadrite podporu a podporíte boj proti klientelizmu, korupcii a nehospodárnom hospodárení štátu.

Pomôžete nám budovať stále lepšie nástroje pre kontrolu štátnej správy a verejnej moci a publikovať články, aké v iných médiach nenájdete.

Základné informácie o možnostiach podpory GINN - nájdete TU!

Kľúčové pojmy:

trest, šikana, šikanovanie, štát, vláda, gouvernement, government, slovak, slovakia, slovaquie

Páči sa vám článok? Podporte GINN